Blog

26/11/2015
dr Waldemar Podel

Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka jest fundamentem zaufania między klientem a pełnomocnikiem Tajemnica adwokacka i tajemnica radcowska należą do tak wielkich wartości współczesnego cywilizowanego świata, że trudno wyobrazić sobie ich brak. Klienc [...]
» więcej
24/11/2015
dr Waldemar Podel

Po przerwie

Witam serdecznie po przerwie Czytelników mojego bloga. Przepraszam za to, że przez długi czas nie dokonywałem wpisów, lecz złożyło się na to wiele przyczyn. Natłok bieżących spraw oraz aktywność hakerów, którzy wiel [...]
» więcej
15/01/2015
dr Waldemar Podel

Frank szwajcarski – wzrost kursu CHF może być szansą dla „frankowiczów”

Frank szwajcarski ponownie pokazał swe oblicze zaskakując swą mocą. Dzisiejszy wzrost kursu CHF poruszył nie tylko polskich kredytobiorców ale i finansistów. Trudno powiedzieć jakie w średniej i dłuższej perspektywie będą [...]
» więcej
28/07/2014
dr Waldemar Podel

Niestawiennictwo dłużnika w sądzie w celu złożenia wykazu majątku a osadzenie w areszcie

Niestawiennictwo dłużnika w sądzie w celu złożenia wykazu majątku może powodować określone skutki prawne. W tej sytuacji zastosowanie mają przepisy procedury cywilnej a nie prawa karnego. Zgodnie z normą art. 916 k.p.c. sąd może ska [...]
» więcej
17/07/2014
dr Waldemar Podel

Odpowiedzialność karna dłużnika za doprowadzenie do swojej upadłości lub niewypłacalności

Niewykonanie zaciągniętego zobowiązania i doprowadzenie do stanu niewypłacalności lub upadłości przez dłużnika rodzi po jego stronie odpowiedzialność karną. Ustawodawca takie rozwiązanie przewidział w przepisach kodeksu karnego (art [...]
» więcej
15/07/2014
dr Waldemar Podel

Gromadzenie danych o dłużniku w toku egzekucji

Wierzyciela można określić mianem „gospodarza” postępowania egzekucyjnego. To on decyduje o tym, czy i kiedy złożyć wniosek egzekucyjny, kiedy i czy go cofnąć, kiedy złożyć wniosek o zawieszenie lub umorzenie postępowania oraz  [...]
» więcej
14/07/2014
dr Waldemar Podel

Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Zgodnie z regulacją art. 793 k.p.c., w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wyd [...]
» więcej
17/06/2014
dr Waldemar Podel

Windykacja a odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych

W dniu 9 czerwca 2014 r. w budynku Kancelarii, Radca Prawny Waldemar Podel poprowadził współorganizowane przez Lożę Płocką Business Centre Club seminarium prawne zatytułowane „ [...]
» więcej
22/04/2014
dr Waldemar Podel

Zawezwanie do próby ugodowej (próba ugody) a przedawnienie

Zawezwanie do próby ugodowej (próba ugody) stają się coraz bardziej popularnym narzędziem przerywania biegu przedawnienia. Zgodnie z norma art.123 § 1 pkt 1) Kodeksu cywilnego (dalej: KC) „Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą c [...]
» więcej