Blog | Strona 6

BLOG
21/12/2015
dr Waldemar Podel

Firmy delegujące pracowników za granicę wygrały z ZUS

Przeciętne wynagrodzenie nie stanowi minimum do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika delegowanego. Firmy delegujące pracowników za granicę wygrały z ZUS spór, który dotarł do Trybunału Konstytucyjnego. Spra [...]
» więcej
KANCELARIA
15/12/2015
dr Waldemar Podel

Dłuższa odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Dłuższa odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki została przesądzona w wyroku Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 2015 r. Sprawa dotyczyła niezłożenia przez zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpow [...]
» więcej
BLOG
26/11/2015
dr Waldemar Podel

Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka jest fundamentem zaufania między klientem a pełnomocnikiem Tajemnica adwokacka i tajemnica radcowska należą do tak wielkich wartości współczesnego cywilizowanego świata, że trudno wyobrazić sobie ich brak. Klienci ch [...]
» więcej
Podel kancelaria
24/11/2015
dr Waldemar Podel

Po przerwie

Witam serdecznie po przerwie Czytelników mojego bloga. Przepraszam za to, że przez długi czas nie dokonywałem wpisów, lecz złożyło się na to wiele przyczyn. Natłok bieżących spraw oraz aktywność hakerów, którzy wiel [...]
» więcej
SPECJALIZACJA 2
15/01/2015
dr Waldemar Podel

Frank szwajcarski – wzrost kursu CHF może być szansą dla „frankowiczów”

Frank szwajcarski ponownie pokazał swe oblicze zaskakując swą mocą. Dzisiejszy wzrost kursu CHF poruszył nie tylko polskich kredytobiorców ale i finansistów. Trudno powiedzieć jakie w średniej i dłuższej perspektywie będą [...]
» więcej
Podel kancelaria prawna
28/07/2014
dr Waldemar Podel

Niestawiennictwo dłużnika w sądzie w celu złożenia wykazu majątku a osadzenie w areszcie

Niestawiennictwo dłużnika w sądzie w celu złożenia wykazu majątku może powodować określone skutki prawne. W tej sytuacji zastosowanie mają przepisy procedury cywilnej a nie prawa karnego. Zgodnie z normą art. 916 k.p.c. sąd może ska [...]
» więcej
Podel kancelaria prawna
17/07/2014
dr Waldemar Podel

Odpowiedzialność karna dłużnika za doprowadzenie do swojej upadłości lub niewypłacalności

Niewykonanie zaciągniętego zobowiązania i doprowadzenie do stanu niewypłacalności lub upadłości przez dłużnika rodzi po jego stronie odpowiedzialność karną. Ustawodawca takie rozwiązanie przewidział w przepisach kodeksu karnego (art [...]
» więcej
Podel kancelaria prawna
15/07/2014
dr Waldemar Podel

Gromadzenie danych o dłużniku w toku egzekucji

Wierzyciela można określić mianem „gospodarza” postępowania egzekucyjnego. To on decyduje o tym, czy i kiedy złożyć wniosek egzekucyjny, kiedy i czy go cofnąć, kiedy złożyć wniosek o zawieszenie lub umorzenie postępowania oraz  [...]
» więcej
Podel kancelaria prawna
14/07/2014
dr Waldemar Podel

Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Zgodnie z regulacją art. 793 k.p.c., w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wyd [...]
» więcej