Kompleksowa obsługa prawna firm

Oferujemy porady prawne, sporządzanie opinii, ekspertyz prawnych, pism i dokumentów procesowych, umów, zastępstwo przed sądami oraz innymi organami publicznymi.

Wspieramy Klientów w tworzeniu przedsiębiorstw, ich rozwijaniu, optymalizacji, przekształcaniu i likwidacji, a także we wszystkich dziedzinach prawa, w których jesteśmy wyspecjalizowani.

Tworzymy i wdrażamy rozwiązania systemowe, w tym dotyczące nadzoru nad należnościami i ich dochodzeniem (windykacji).

Od 1996 r. prowadzimy stałą i bieżącą obsługę prawną firm.

Mec. Waldemar Podel zajmuje się prawem gospodarczym od 1992 r., w którym to opublikował pracę pt. Pozycja prawna wspólników w spółce komandytowej. Od 1995 r. przez kolejnych kilkanaście lat sprawował funkcję syndyka i nadzorcy sądowego w wielu postępowaniach toczących się wobec podmiotów z różnych branż gospodarki. Dr Waldemar Podel dzięki blisko 30-letniemu doświadczeniu zawodowemu, znajomości firm z różnych branż i borykającymi się z różnymi problemami oraz potrzebami szczególnie ceniony jest przez właścicieli, osoby zarządzające i członków organów spółek (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników).

Mec. Waldemar Podel jest autorem książek skierowanych m.in. do przedsiębiorców i prawników, wierzycieli oraz dłużników.

Obsługując firmy doradzamy kompleksowo oraz interdyscyplinarnie, stawiając w pierwszej kolejności na praktyczność i skuteczność naszej pomocy.

Klienci mogą liczyć na naszą pomoc w sprawach egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorstw i upadłościowych konsumenckich.