Obsługa prawna – Płock

Obsługa prawna klientów biznesowych obejmuje kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie prawne przedsiębiorców, które zapewnia podmiotom gospodarczym funkcjonowanie w zgodzie z prawem. Kancelaria w Płocku współpracuje z podmiotami działającymi w różnych formach prawnych oraz reprezentującymi rozmaite modele biznesowe. Realizujemy usługi prawne dla firm, których zasady działania regulowane są odrębnymi normami branżowymi. Udzielamy przedsiębiorcom wsparcia prawnego w zakresie tworzenia i rozwijania firm, a także ich przekształcania oraz likwidacji. Zajmujemy się doradztwem prawnym, opiniowaniem dokumentów, w tym umów z kontrahentami, sporządzamy ekspertyzy prawne, a także reprezentujemy naszych klientów przed sądami oraz innymi organami publicznymi.

Obsługa prawna firm – Płońsk

Zajmujemy się pełną obsługą prawną firm. W Płońsku, Płocku i okolicznych miejscowościach wiele firm decyduje się na korzystanie z usług kancelarii prawnej, ponieważ stała współpraca z prawnikiem ułatwia przedsiębiorcom bieżące dostosowywanie otoczenia biznesowego do stale zmieniających się przepisów prawnych. Firmowa obsługa prawna obejmuje różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym podejmowanie czynności zmierzających do minimalizowania ryzyka utraty przez firmę płynności finansowej. Służy temu m.in. analizowanie i opiniowanie projektów umów handlowych, badanie sytuacji przedsiębiorstw, prowadzenie postępowań, mających na celu oddłużenie podmiotu gospodarczego oraz wdrażanie rozwiązań, prowadzących do zabezpieczenia wierzytelności przedsiębiorcy czy ściągnięcia należności od kontrahentów.

Obsługa prawna firm – Włocławek

Nasza Kancelaria zapewnia stałą obsługę prawną firm w zakresie spraw kadrowych. Specjalizujemy się m.in. w prawie handlowym i prawie pracy. Zajmujemy się doradztwem w sprawach kompleksowej obsługi prawnej. Udzielamy pomocy prawnej w zakresie stosowania w firmach przepisów chroniących właścicieli, wspólników i członków jej organów (zarządu, rady nadzorczej). Wdrażamy compliance w przedsiębiorstwach reprezentujących rozmaite branże, działających na terenie Włocławka, Płocka i okolic. Zapewniamy firmom formalno-prawne wsparcie w zakresie pozyskania zezwoleń, licencji, a także uprawnień niezbędnych do prowadzenia danego typu działalności. Znajomość specyfiki poszczególnych branż pozwala nam kontrolować działania klientów biznesowych pod względem ich zgodności z przepisami prawa.

Obsługa prawna firm – Gostynin

Nasza Kancelaria zajmuje się obsługą prawną firm w zakresie ochrony własności intelektualnej i RODO. Udzielamy wsparcia formalno-prawnego przedsiębiorcom z Gostynina, Płocka i innych miejscowości w sprawach dotyczących prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także znaków towarowych, patentów oraz innych praw ochronnych. Zajmujemy się doradztwem prawnym w zakresie ochrony dóbr intelektualnych firmy oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także przenoszenia dóbr niematerialnych, czy udzielania licencji na korzystanie z praw autorskich. Prawne zabezpieczenie własności intelektualnej przedsiębiorstwa ma ogromne znaczenie dla konkurencyjności firmy. Pomagamy klientom w postępowaniach mających na celu uzyskanie ochrony dóbr niematerialnych. Zabezpieczamy zleceniodawcom zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących naruszenia prawa własności intelektualnej lub czynów nieuczciwej konkurencji.