Usługi prawne

Nasza Kancelaria współpracuje ze specjalistami z wielu dziedzin prawa, dlatego świadczymy kompleksowe usługi prawne dla klientów biznesowych oraz prywatnych. Obsługujemy przedsiębiorców w zakresie opracowywania dokumentacji związanej z różnymi aspektami funkcjonowania firm. Zapewniamy klientom komercyjnym, instytucjonalnym oraz konsumentom wsparcie formalno-prawne oraz reprezentację w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej i sądami. Specjalizujemy się we wdrażaniu systemów ochrony należności, w prowadzeniu postępowań windykacyjnych, a także spraw dotyczących upadłości konsumenckiej oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Zajmujemy się przygotowywaniem i wdrażaniem strategii naprawczych dla zadłużonych klientów. Udzielamy wsparcia prawnego właścicielom firm w zakresie prowadzenia bieżących spraw biznesowych w celu zapewnienia zgodności ich działań z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kompleksowe porady prawne dla konsumentów i przedsiębiorców

Udzielamy kompleksowych porad prawnych konsumentom oraz przedsiębiorcom. Wszelkiego rodzaju spory, które powstają w sferze prawa prywatnego lub publicznego, skłaniają klientów kancelarii do zasięgnięcia specjalistycznej opinii prawnej. Z doradztwa prawnego naszej Kancelarii w Płocku korzystają osoby prywatne, a także firmy działające w różnych branżach gospodarki. Zajmujemy się obsługą prawną firm, w tym stałym doradztwem dla zarządów i właścicieli przedsiębiorstw. Udzielamy również jednorazowych porad prawnych w indywidualnych, problematycznych kwestiach, z którymi borykają się klienci prywatni lub przedsiębiorcy.