Publikacje

Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje mec. Waldemara Podla.

Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki

Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki

Waldemar Podel, Warszawa 2014, 1098 stron

Książka jest pierwszym, niespotykanym dotąd na rynku, kompleksowym opracowaniem całego procesu windykacji należności, pokazującym praktyczny wymiar tej działalności (np. łącznie z podaniem wysokości opłat, kosztów, adresów, źródeł bezpłatnego pozyskania wiedzy o dłużniku i wywieraniu na nim presji metodami zgodnymi z prawem).

Spis treści

Upadłość w praktyce. Komentarz, Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Wzory, Przykłady, Przepisy

Upadłość w praktyce. Komentarz, Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Wzory, Przykłady, Przepisy

Waldemar Podel, Malgorzata Olszewska, Warszawa 2012, 730 stron

Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie skrywaną wiedzę o upadłości – praktyczne rady, rozwiązania, przestrogi. To nowe i długo oczekiwane wszechstronne (oparte na informacjach z wielu aktów prawnych) spojrzenie oczami sędziego, radcy prawnego, syndyka, nadzorcy sądowego, pełnomocnika dłużników oraz wierzycieli i kontrahentów.

Wzory umów i pism w działalności gospodarczej, Komentarz, Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Podatki, Przepisy

Wzory umów i pism w działalności gospodarczej, Komentarz, Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Podatki, Przepisy

Waldemar Podel, Warszawa 2011, Wydanie 5, 808 stron

Wzory umów i pism …. pochodzą od praktyka i skierowane są do praktyków. Czytelnicy z łatwością znajdą w nich liczne wyroki sądów oraz poglądy przedstawicieli nauki prawa rozstrzygające wątpliwe kwestie. Książka konsekwentnie przybliża poszczególne rodzaje umów, a dzięki autorskiemu zgromadzeniu zagadnień pozwala na właściwe przygotowanie dokumentów i uniknięcie błędów. Załączona płyta CD pozwala bez straty czasu modyfikować oraz drukować przygotowane wzory. W jednej książce zgromadzono szeroką wiedzę na temat kontraktów. Od kilkunastu lat kolejne jej wydania cieszą się powodzeniem wśród przedsiębiorców, wspólników, członków organów spółek i osób zawodowo przygotowujących umowy.

Jak korzystać z ekspertów zewnętrznych?

Jak korzystać z ekspertów zewnętrznych?

Robert Krool, Waldemar Podel, Warszawa 2011, 267 stron

To pionierska rozprawa podejmująca niezwykle ważne zagadnienia biznesowe. Zawiera w sobie wiele lat doświadczeń, praktycznych przemyśleń, porad i wniosków zebranych podczas codziennych zmagań zawodowych wszystkich tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w tym trudnym, interdyscyplinarnym przedsięwzięciu.

Nowe prawo upadłościowe, Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

Nowe prawo upadłościowe, Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

Małgorzata Olszewska, Waldemar Podel, Warszawa 2004, 206 stron

Książka ta stanowi przewodnik po najważniejszych dla wierzycieli oraz dłużników instytucjach Prawa upadłościowego i naprawczego. Uwagę skoncentrowano jednak na postępowaniu upadłościowym jako najczęściej występującym w praktyce. Opracowanie to pochodzi od praktyków z długoletnim doświadczeniem w sprawach dotyczących postępowania upadłościowego, napisane jest w przystępny sposób bez zbędnych dla przedsiębiorcy rozważań teoretyczno – prawnych.

Wzory umów i pism w działalności gospodarczej, Komentarz, Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Podatki, Przepisy

Wzory umów i pism w działalności gospodarczej, Komentarz, Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Podatki, Przepisy

Waldemar Podel, Warszawa 2008, Wydanie 4, 808 stron

Publikacja ta jest czwartym, zaktualizowanym wydaniem. Celem książki jest przybliżenie Czytelnikowi zagadnień dotyczących zawierania umów najczęściej występujących w obrocie gospodarczym. Zaadresowano ją głównie do tych osób, które z racji swej działalności gospodarczej zawierają różnego rodzaju kontrakty. Wzory umów i pism… mogą być jednak również skutecznie wykorzystywane przez podmioty będące poza obrotem gospodarczym.

Wzory umów i pism w działalności gospodarczej, Komentarz, Orzecznictwo, Podatki, Przepisy

Wzory umów i pism w działalności gospodarczej, Komentarz, Orzecznictwo, Podatki, Przepisy

Waldemar Podel, Warszawa 2006, Wydanie 3, 780 stron

Publikacja ta jest trzecim, zaktualizowanym wydaniem wzorów umów i pism ułatwiającym przedsiębiorcom obrót gospodarczy. Zawiera praktyczne komentarze wsparte orzecznictwem i wypowiedziami doktryny prawa, a także analizę przepisów prawa podatkowego. Do książki tej dołączona jest również płyta CD z wzorami umów i pism, które można modyfikować i drukować.

Wzory umów i pism w działalności gospodarczej, Komentarz, Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Podatki, Przepisy

Wzory umów i pism w działalności gospodarczej, Komentarz, Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Podatki, Przepisy

Waldemar Podel, Warszawa 2003, Wydanie 2, 760 stron

Poszerzona i pogłębiona wersja w stosunku do pierwszego wydania. Dodano zagadnienia podatkowe dotyczące poszczególnych umów cywilnoprawnych. Całość została przystosowana do zmienionego stanu prawnego. Uaktualnione zostało orzecznictwo sądowe oraz piśmiennictwo. Dołączono do niej płytę CD z wzorami umów i pism, które można modyfikować i drukować.

Wzory umów i pism w działalności gospodarczej, Komentarz, Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Przepisy

Wzory umów i pism w działalności gospodarczej, Komentarz, Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Przepisy

Waldemar Podel, Warszawa 2000, Wydanie 1, 641 stron

W pozycji tej Autor przedstawił te wzory umów i pism, które najczęściej występują w obrocie gospodarczym. Przytoczone umowy opatrzone zostały komentarzem, orzecznictwem i piśmiennictwem.