Ujawnianie długów

Podel szkolenia

Ujawnianie długów będzie szybsze. Ministerstwo Rozwoju zaproponowało zmiany przepisów dotyczących biur informacji gospodarczych (BIG). Informacji ma być więcej i szybciej będą trafiać do wiadomości zainteresowanych podmiotów (już po 30., a nie jak dotąd po 60. dniach). Utrudni to życie nierzetelnych kontrahentów.

Generalnie rzecz biorąc, proponowane zmiany nie są korzystne dla dłużników. Mają znaleźć się również informacje o długach przedawnionych. Dla równowagi interesów wierzycieli i ochrony dłużników przed nierzetelnymi wpisami, dłużnicy będą mogli zgłosić sprzeciw wobec złośliwych lub pomyłkowych wpisów.

Po uchwaleniu zmian przepisów wrócimy do tego tematu.