Blog | Strona 5

UPADŁOSC
03/12/2018
dr Waldemar Podel

Upadłość konsumencka a umyślne doprowadzenie do swej niewypłacalności

  Upadłość konsumencka nie jest tym na co zawsze może liczyć niewypłacalny dłużnik. Wręcz przeciwnie. Przesłanek do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest wiele. W [...]
» więcej
UPADŁOSC
13/12/2017
dr Waldemar Podel

Zmiany w upadłości konsumenckiej

Zmiany w upadłości konsumenckiej są potrzebne i co istotniejsze mają nastąpić. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad kolejną zmianą przepisów. Wątpliwości może jednak budzić część założeń związanych z nowelizacją. To, że [...]
» więcej
Kompleksowa obsługa prawna firm
14/08/2017
dr Waldemar Podel

Nieściągalność każdej wierzytelności oddzielnie w kosztach uzyskania przychodów

Nieściągalność każdej wierzytelności oddzielnie w kosztach uzyskania przychodów, a nie odwoływanie się do nieściągalności w innych postępowaniach to istota wyroku NSA z 19.07.2017 r., w sprawie II FSK 1680/15. NSA nie był [...]
» więcej
Kancelaria publikacje
04/08/2017
dr Waldemar Podel

Komornicy sądowi przegrali spór o VAT

Komornicy sądowi przegrali spór o VAT. Przesądził o tym Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów w dniu 27.07.2017 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 97/16. Sąd uznał, że komornicy nie mogą podwyższać opłaty egzekucyjnej o p [...]
» więcej
Podel kancelaria prawna
30/06/2017
dr Waldemar Podel

Obcięcie opłat komorniczych

Spłata długu bezpośrednio wierzycielowi czy za pośrednictwem komornika. Obcięcie opłat komorniczych jest faktem. Zdecydował o tym Trybunał Konstytucyjny uznając, że art. 49 ust. 1 zdanie 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s [...]
» więcej
OBSLUGA PRAWNA
26/06/2017
dr Waldemar Podel

Kupiło dwóch ale odstępuje od umowy jeden

Sprowadzony z Niemiec samochód kupiło w Polsce dwóch pechowców, ojciec i syn. Kupujący występowali jako współwłaściciele. Następnie ojciec darował synowi swój udział, w wyniku czego ten ostatni stał się wyłącznym właścicie [...]
» więcej
Kancelaria publikacje
22/06/2017
dr Waldemar Podel

Pracownik wyrządził pracodawcy znaczną szkodę ale dyscyplinarki nie będzie

Pracownik wyrządził pracodawcy znaczną szkodę ale dyscyplinarki nie będzie można mu wręczyć. Czy to możliwe aby spowodować straty w firmie (około 500.000 zł) i nie być z niej wyrzuconym w trybie art. 52 § 1 pkt. 1 k.p.? Tak, a [...]
» więcej
Podel kancelaria prawna
20/06/2017
dr Waldemar Podel

Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki z o.o. za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki z o.o. za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości może być dotkliwa i zaskakująca. Może dotyczyć nawet takiej sytuacji, gdy wierzytelność wnioskodawcy powstała po zaprze [...]
» więcej
KANCELARIA
27/04/2017
dr Waldemar Podel

Drobna kradzież odpadów (śmieci) i prawo do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika (art. 52 k.p.)

Drobna kradzież odpadów (śmieci) i prawo do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika (art. 52 k.p.) to sytuacja, która nawet wśród sędziów budziła wątpliwości. Czy za zebranie porozrzucanych i pozostawionych (nieposprząt [...]
» więcej