Blog | Strona 5

Podel kancelaria prawna
20/06/2017
dr Waldemar Podel

Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki z o.o. za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki z o.o. za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości może być dotkliwa i zaskakująca. Może dotyczyć nawet takiej sytuacji, gdy wierzytelność wnioskodawcy powstała po zaprze [...]
» więcej
KANCELARIA
27/04/2017
dr Waldemar Podel

Drobna kradzież odpadów (śmieci) i prawo do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika (art. 52 k.p.)

Drobna kradzież odpadów (śmieci) i prawo do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika (art. 52 k.p.) to sytuacja, która nawet wśród sędziów budziła wątpliwości. Czy za zebranie porozrzucanych i pozostawionych (nieposprząt [...]
» więcej
OBSLUGA PRAWNA
11/04/2017
dr Waldemar Podel

Zrzeczenie się prawa do zachowku jako sposób na sukcesję biznesu

Zrzeczenie się prawa do zachowku jako sposób na sukcesję biznesu jest dopuszczalne. Przesądził to Sąd Najwyższy w uchwale z 17.03.2017 r., w sprawie III CZP 110/16. Sprawa dotyczyła sytuacji, w której ojciec chciał [...]
» więcej
SPECJALIZACJA
27/10/2016
dr Waldemar Podel

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 k.p.).

Dyscyplinarka dla księgowej. Miesięczny termin od dowiedzenia się o przyczynie. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 k.p.) stało się przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 22. [...]
» więcej
UPADŁOSC
21/07/2016
dr Waldemar Podel

Koszty postępowania egzekucyjnego a VAT

Koszty postępowania egzekucyjnego określone przez komornika sądowego nie mogą podwyższać opłaty egzekucyjnej o stawkę VAT. Podatek ma być liczony metodą „w stu”, a nie „od stu” albowiem metoda „od stu” faktycznie podwyższała [...]
» więcej
REFERENCJE
20/07/2016
dr Waldemar Podel

Upadłość konsumencka. Liczba bankructw rośnie

Upadłość konsumencka zatacza szersze kręgi. Liczba sądowych bankructw systematycznie i szybko rośnie. Szacuje się, że w 2016 r. może to dotyczyć 5 tysięcy Polaków. Okazało się, iż upadłości wynikają głównie ze zo [...]
» więcej
Podel szkolenia
16/07/2016
dr Waldemar Podel

Ujawnianie długów

Ujawnianie długów będzie szybsze. Ministerstwo Rozwoju zaproponowało zmiany przepisów dotyczących biur informacji gospodarczych (BIG). Informacji ma być więcej i szybciej będą trafiać do wiadomości zainteresowanych podmiotów (już po  [...]
» więcej
Kancelaria publikacje
23/01/2016
dr Waldemar Podel

Zwolnienie pracownika z pracy za korzystanie z internetu do celów prywatnych

Zwolnienie pracownika z pracy za korzystanie z internetu do celów prywatnych zyskało akceptację Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W wyroku ETPC z 12.01.2016 r. (skarga nr 61496/08) Trybunał uznał takie zwolnienie za dopuszcza [...]
» więcej
Podel kancelaria
16/01/2016
dr Waldemar Podel

Brak wniosku o upadłość a 20 lat odpowiedzialności zarządu

(stan prawny: grudzień 2015) Zgodnie z zapowiedzią powracam do poruszanego w grudniu 2015 tematu braku wniosku o upadłość a 20 lat odpowiedzialności zarządu. Zwrócę jednak uwagę na kolejne aspekty tej sprawy. Jak wówczas zaznacz [...]
» więcej