Blog | Strona 2

Kancelaria Radcy Prawnego
28/08/2020

Prawnik radzi – 09.07.2019 r.

Prawo restrukturyzacyjne Czy są jakieś czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które mógłby wykonać dłużnik wymagające zgody rady wierzycieli? Prawo restrukturyzacyjne zawiera rozdział specjalnie poświęcony radzie wierzycieli. S [...]
» więcej
Kancelaria Radcy Prawnego 1
13/05/2020

Prawnik radzi – 02.07.2019 r.

Prawo restrukturyzacyjne Czy jeśli moja spółka jest już bankrutem to może skorzystać z restrukturyzacji, czy też musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Widzę szanse na zrestrukturyzowanie firmy i wyjście z kłopotów ale nie wie [...]
» więcej
Kancelaria Radcy Prawnego 2
29/04/2020

Prawnik radzi – 25.06.2019 r.

Odpowiedzialność pracownika Pracodawca powierzył pracownikowi narzędzia budowlane (m.in. piłę spalinową, wkrętarkę i wiertarkę), które po zakończeniu prac miały być zwrócone do magazynu firmowego. Magazynier wydał je pracownikowi z [...]
» więcej
Kancelaria Radcy Prawnego 3
24/04/2020

Prawnik radzi – 18.06.2019 r.

Bezskuteczność czynności prawnych upadłego Krótko przed ogłoszeniem upadłości dłużnik sprzedawał za bardzo niskie kwoty część swojego najatrakcyjniejszego majątku. Nawet również robił darowizny na rzecz kolegów i rodziny. Czy sprz [...]
» więcej
Kancelaria Radcy Prawnego 4
21/04/2020

Prawnik radzi – 11.06.2019 r.

Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego Proszę o wyjaśnienie kto jest uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego. Odpowiedź na to znajduje się zwłaszcza w art. 65 Prawa Restrukturyzacyjnego. Zgodnie z nim uczestnikami postępowania [...]
» więcej
Kancelaria Radcy Prawnego 5
09/04/2020

Prawnik radzi – 04.06.2019 r.

Postępowania restrukturyzacyjne Czy w toku postępowania restrukturyzacyjnego (a zwłaszcza sanacyjnego) wierzyciel może wszczynać przeciwko dłużnikowi postępowania cywilne (np. o zapłatę)? Tak, ale są różne zasady (konsekwencje) w zale [...]
» więcej
Kancelaria Radcy Prawnego 6
08/04/2020

Prawnik radzi – 28.05.2019 r.

Posiedzenia sądowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym Czy w postępowaniu restrukturyzacyjnym posiedzenia sądu są jawne? W postępowaniu restrukturyzacyjnym sąd oraz sędzia-komisarz orzekają na posiedzeniu niejawnym, jeżeli ustawa nie stano [...]
» więcej
Kancelaria Radcy Prawnego 7
08/04/2020

Prawnik radzi – 21.05.2019 r.

Cel postępowania upadłościowego Jakim celom ma służyć przeprowadzenie postępowania upadłościowego? Zgodnie z art.2 Prawa upadłościowego, postępowanie uregulowane tą ustawą należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zost [...]
» więcej
Kancelaria Radcy Prawnego 8
19/02/2020

Prawnik radzi – 14.05.2019 r.

Kara umowna niezależna od szkody Zastrzegłem z moim kontrahentem w umowie karę umowną na wypadek nieodebrania przez niego towaru. Kontrahent nie odebrał towaru w oznaczonym miejscu i czasie. Wezwałem go do zapłaty kary umownej. Kontrahent n [...]
» więcej