Blog | Strona 7

Podel kancelaria prawna
22/04/2014
dr Waldemar Podel

Zawezwanie do próby ugodowej (próba ugody) a przedawnienie

Zawezwanie do próby ugodowej (próba ugody) stają się coraz bardziej popularnym narzędziem przerywania biegu przedawnienia. Zgodnie z norma art.123 § 1 pkt 1) Kodeksu cywilnego (dalej: KC) „Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą c [...]
» więcej
Podel kancelaria prawna
08/04/2014
dr Waldemar Podel

„Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki” dr Waldemar Podel

Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktykidr Waldemar Podel, Warszawa 2014, 1098 stronPo raz pierwszy w polskiej literaturze zdecydowano się ujawnić tajemnice warsztatu przy dochodzeniu nale [...]
» więcej
Podel kancelaria prawna
27/03/2014
dr Waldemar Podel

Umowa faktoringu sposobem na płynność finansową przedsiębiorstwa

Sytuacja gospodarcza w Polsce spowodowała, że osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa coraz częściej zawierają umowy faktoringu. Dzięki niej przedsiębiorcy niemal natychmiast uzyskują środki finansowe. Umowa faktoringu ma na celu [...]
» więcej
Podel kancelaria prawna
27/02/2014
dr Waldemar Podel

Wpłata opłaty sądowej w placówce Poczty Polskiej

W środę Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że wpłata na rachunek bankowy sądu opłaty sądowej w placówce Poczty Polskiej jest w istocie zrównana z wpłatą w kasie sądu. Nie decyduje zatem o terminowości wpłaty chwila wpły [...]
» więcej
Podel kancelaria prawna
27/02/2014
dr Waldemar Podel

Poręczenie kredytu spółce przez wspólnika lub przez inną spółkę z grupy

Niestety, wspólnik (lub inna spółka z grupy kapitałowej) poręczając bez wynagrodzenia (nieodpłatnie) kredyt spółce dokonuje na jej rzecz nieodpłatnego świadczenia i taki przychód podlega opodatkowaniu. Poręczenie kredytu spółce [...]
» więcej
Podel kancelaria prawna
31/01/2014
dr Waldemar Podel

Wartość nominalna udziałów ustalana jest przez wspólników, a nie urzędników

Czy tzw. agio jest skuteczną ucieczką od podatku ? Organ nie ma uprawnienia do przeszacowania wartości nominalnej akcji, ponieważ nie jest to dopuszczalne na gruncie prawa handlowego. Nie jest także uzasadnione, aby przepisy prawa pod [...]
» więcej
Podel kancelaria prawna
24/01/2014
dr Waldemar Podel

Polisa OC agencji ochrony

Od początku 2014 roku firmy ochroniarskie (a szacuje się, że jest ich około 5,2 tys.) muszą mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (polisa OC). Wcześniej ubezpieczały się dobrowolnie. Budziło to szereg zastrzeżeń, zwłaszc [...]
» więcej
Podel kancelaria prawna
21/01/2014
dr Waldemar Podel

ZUS a pomoc socjalna dla pracowników (ZFŚS)

Coraz częściej słychać o kontrolach ZUS kwestionujących socjalne bonusy. Przedsiębiorcy nie muszą płacić składek od wartości prezentów przekazywanych pracownikom, które sfinansowano ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalny [...]
» więcej
OBSLUGA PRAWNA
19/11/2013
dr Waldemar Podel

Umowa o zakazie konkurencji z członkiem zarządu po ustaniu stosunku pracy

W obawie przed ujawnieniem szczególnie ważnych informacji po ustaniu stosunku pracy pracodawcy zawierają z pracownikami umowy o zakazie konkurencji. Podstaw prawnych tego działania należy poszukiwać w art. 1012 k.p. Umowa o z [...]
» więcej