Blog

28/07/2014
dr Waldemar Podel

Niestawiennictwo dłużnika w sądzie w celu złożenia wykazu majątku a osadzenie w areszcie

Niestawiennictwo dłużnika w sądzie w celu złożenia wykazu majątku może powodować określone skutki prawne. W tej sytuacji zastosowanie mają przepisy procedury cywilnej a nie prawa karnego. Zgodnie z normą art. 916 k.p.c. sąd może ska [...]
» więcej
17/07/2014
dr Waldemar Podel

Odpowiedzialność karna dłużnika za doprowadzenie do swojej upadłości lub niewypłacalności

Niewykonanie zaciągniętego zobowiązania i doprowadzenie do stanu niewypłacalności lub upadłości przez dłużnika rodzi po jego stronie odpowiedzialność karną. Ustawodawca takie rozwiązanie przewidział w przepisach kodeksu karnego (art [...]
» więcej
15/07/2014
dr Waldemar Podel

Gromadzenie danych o dłużniku w toku egzekucji

Wierzyciela można określić mianem „gospodarza” postępowania egzekucyjnego. To on decyduje o tym, czy i kiedy złożyć wniosek egzekucyjny, kiedy i czy go cofnąć, kiedy złożyć wniosek o zawieszenie lub umorzenie postępowania oraz  [...]
» więcej
14/07/2014
dr Waldemar Podel

Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Zgodnie z regulacją art. 793 k.p.c., w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wyd [...]
» więcej
17/06/2014
dr Waldemar Podel

Windykacja a odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych

W dniu 9 czerwca 2014 r. w budynku Kancelarii, Radca Prawny Waldemar Podel poprowadził współorganizowane przez Lożę Płocką Business Centre Club seminarium prawne zatytułowane „ [...]
» więcej
22/04/2014
dr Waldemar Podel

Zawezwanie do próby ugodowej (próba ugody) a przedawnienie

Zawezwanie do próby ugodowej (próba ugody) stają się coraz bardziej popularnym narzędziem przerywania biegu przedawnienia. Zgodnie z norma art.123 § 1 pkt 1) Kodeksu cywilnego (dalej: KC) „Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą c [...]
» więcej
08/04/2014
dr Waldemar Podel

„Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki” dr Waldemar Podel

Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktykidr Waldemar Podel, Warszawa 2014, 1098 stronPo raz pierwszy w polskiej literaturze zdecydowano się ujawnić tajemnice warsztatu przy dochodzeniu należn [...]
» więcej
27/03/2014
dr Waldemar Podel

Umowa faktoringu sposobem na płynność finansową przedsiębiorstwa

Sytuacja gospodarcza w Polsce spowodowała, że osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa coraz częściej zawierają umowy faktoringu. Dzięki niej przedsiębiorcy niemal natychmiast uzyskują środki finansowe. Umowa faktoringu ma na celu [...]
» więcej
27/02/2014
dr Waldemar Podel

Wpłata opłaty sądowej w placówce Poczty Polskiej

W środę Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że wpłata na rachunek bankowy sądu opłaty sądowej w placówce Poczty Polskiej jest w istocie zrównana z wpłatą w kasie sądu. Nie decyduje zatem o terminowości wpłaty chwila wpły [...]
» więcej