Kancelaria Prawna, Usługi Doradcze w Płocku – dr Waldemar Podel

Kancelaria Prawna w Płocku – dr Waldemar Podel świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prawa prywatnego oraz publicznego. Udzielamy wsparcia formalno-prawnego osobom indywidualnym. Specjalizujemy się w doradztwie prawnym dla biznesu. Jesteśmy nastawieni na długofalową współpracę z przedsiębiorcami z rozmaitych branż gospodarki. Zapewniamy nadzór nad zgodnością procesów biznesowych podmiotów gospodarczych z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Kancelaria doradza przedsiębiorcom od 1996 r. dzięki czemu ma ogromne doświadczenie, zna i rozumie biznes. Od wielu lat szkolimy prawników oraz pracowników i kooperantów naszych klientów w celu zabezpieczenia interesów właścicieli firm.


Kancelaria upadłościowa – Płock

Kancelaria upadłościowa w Płocku świadczy usługi prawne z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz windykacyjnego. Stosujemy przewidziane prawem praktyki windykacyjne w ramach windykacji sądowej lub pozasądowej, mające na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Prowadzimy również postępowania oddłużeniowe w imieniu klientów prywatnych oraz biznesowych. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu negocjacji oraz opracowywaniu planów naprawczych dla klientów zagrożonych utratą płynności finansowej. Mecenas Waldemar Podel został syndykiem już w 1995 r. i od tego czasu pomaga klientom w kryzysie finansowym.


Kancelaria upadłościowa – Płońsk

Współpracujemy z syndykami i nadzorcami w zakresie postępowań naprawczych jako kancelaria upadłościowa. Płońsk, Płock oraz inne okoliczne miejscowości to obszar, na którym świadczymy specjalistyczne porady prawne z zakresu wielu dziedzin prawa. Zajmujemy się m.in. doradztwem restrukturyzacyjnym, udzielamy wsparcia prawnego w sprawach upadłości konsumenckiej. Mamy rozbudowany katalog usług prawnych, które umiejętnie dopasowujemy do potrzeb naszych klientów biznesowych oraz prywatnych.


Obsługa prawna firm – Płock

Działalność podmiotów gospodarczych musi odbywać się w ramach istniejącego systemu prawnego. Każdy model biznesowy kształtowany jest odpowiednimi przepisami, których przestrzeganie zapewnia przedsiębiorcy optymalny poziom bezpieczeństwa prawnego. Nasza Kancelaria Prawna w Płocku zajmuje się doraźną oraz stałą obsługą prawną firm. Udzielamy wsparcia formalno-prawnego podmiotom gospodarczym na każdym etapie ich aktywności: od tworzenia poprzez bieżące funkcjonowanie aż do likwidacji. Waldemar Podel doradza biznesowi od 1992 r. , a od 1996 r. w ramach swej kancelarii prowadzi obsługę prawną zabezpieczając interesy przedsiębiorców i ich rodzin.

OBSŁUGA PRAWNA

Oferujemy porady prawne, sporządzanie opinii, ekspertyz prawnych, pism i dokumentów procesowych, umów, zastępstwo przed sądami oraz innymi organami publicznymi.

więcej

WINDYKACJA

Jednym z obszarów prawa, w którym specjalizuje się Kancelaria jest windykacja (dochodzenie należności) na drodze sądowej i pozasądowej. W zależności od potrzeb pomagamy wierzycielowi lub dłużnikowi. Mec. Waldemar Podel jest autorem wyjątkowej książki pt. Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki (1098 str.).

więcej

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

Dr Waldemar Podel jest radcą prawnym i licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym (nr lic. 1335). Od 1995 r. sprawował funkcję syndyka i nadzorcy sądowego. Jako pionier prowadził nadzór sądowy w postępowaniach naprawczych. Kancelaria świadczy pomoc w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (w tym konsumenckich).

więcej

PUBLIKACJE I SZKOLENIA

Mec. Waldemar Podel jest autorem licznych publikacji na tematy prawne oraz związane z prowadzeniem biznesu. Dr Waldemar Podel prowadzi szkolenia z wybranych dziedzin prawa oraz towarzyszących im zagadnień, w tym na uczelniach wyższych (np. w SGH na Podyplomowych Studiach Windykacji Należności).

więcej

MISJA I SPOSÓB DZIAŁANIA

Kancelaria działa na rynku usług prawniczych od 1996 r. Została założona przez radcę prawnego Waldemara Podla.

Głównym celem działania Kancelarii jest dbanie o dobro Klientów poprzez zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej, uwzględniającej indywidualne potrzeby oraz uwarunkowania otoczenia, w którym klienci funkcjonują. Od 1996 r. prowadzimy stałą i bieżącą obsługę prawną firm (m.in. spółek) z różnych sektorów gospodarki wspierając je wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem.

Nasza reputacja jest efektem dbałości o dobro Klientów łączone z wysoką jakością świadczonej obsługi. Klienci cenią sobie naszą umiejętność właściwej komunikacji, słuchania i mówienia językiem dla nich zrozumiałym.
Znamy oraz rozumiemy rządzące biznesem prawa, a także związane z jego dynamicznym rozwojem zagrożenia, dlatego zawsze wnikliwie analizujemy sytuację i wychodzimy naprzeciw kierowanym wobec nas oczekiwaniom.

Klienci Kancelarii mogą liczyć na pomoc nie tylko prawników, lecz także współpracujących z nami znawców wielu dziedzin gospodarki: wybitnych ekonomistów, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, bankowców, rzeczoznawców majątkowych, tłumaczy i innych ekspertów. Pomagamy Klientom żyć spokojnie oraz bezpiecznie, ustrzec się przed problemami, ale też zarządzać swym życiem i biznesem.

Oferujemy porady prawne, sporządzanie opinii, ekspertyz prawnych, pism i dokumentów procesowych, umów, jak i zastępstwo przed sądami oraz innymi organami publicznymi.
Wspieramy Klientów w tworzeniu przedsiębiorstw, ich rozwijaniu, optymalizacji, reorganizacji, przekształcaniu i likwidacji, a także we wszystkich dziedzinach prawa, w których jesteśmy ekspertami.

Pomagamy w sprawach „zatorów płatniczych”, w restrukturyzacjach i upadłościach, a także w postępowaniach egzekucyjnych.

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny Waldemar Podel

Dr Waldemar Podel odbył dwie aplikacje zakończone egzaminami: sędziowskim (1995r.) i radcowskim (1996r.).
Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2005) oraz kilka kierunków studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.
Przez wiele lat sprawował funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych, a także wykonywał czynności nadzorcy sądowego. Jako pionier w skali kraju prowadził nadzór nad postępowaniami naprawczymi. Doradza w sprawach restrukturyzacyjnych.
Jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym (nr lic. 1335).

Patron, pracodawca, opiekun i mentor wielu prawników wykonujących obecnie zawody radcy prawnego, adwokata oraz sędziego. Autor licznych publikacji na tematy prawne i biznesowe, w tym pięciu wydań ukazującej się od 2000 r. (2003, 2006, 2008, 2011 r.) książki „Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Podatki. Przepisy” oraz współautor „Nowe prawo upadłościowe.

Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców” (2004),  „Jak korzystać z ekspertów zewnętrznych” (2011), a także „Upadłość w praktyce. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory. Przykłady. Przepisy” (2012). W 2014 r. opublikował nowatorską książkę pt. „Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki” (1098 stron).
Wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prawa gospodarczego (w tym dotyczące dochodzenia należności, zabezpieczania należności, zabezpieczania interesów wierzycieli i dłużników, a także właścicieli i członków organów firm) oraz negocjacji adresowanych głównie do przedsiębiorców, prawników, windykatorów, wspólników i członków organów spółek.

Politolog, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce (2017).
Prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów oraz Europejskiego Stowarzyszenia Praktyków Prawa Gospodarczego, a także Fundacji na Rzecz Promocji Przedsiębiorczości INSTYTUT COPERNICUS. Przewodniczący Sekcji Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Laureat statuetki Lider Zaufania (2012).

Nasze referencje

Radca Prawny Waldemar Podel

BLOG KANCELARII

Pracując wiele lat z klientami biznesowymi oraz obserwując jednocześnie postawę i zachowanie niektórych prawników, z przekonaniem stosuję zasadę, że doradzanie biznesowi nie może ograniczać się wyłącznie do przedstawiania stanu prawnego oraz wyjaśniania przepisów.

skarbonka
08/08/2023

Czy można ogłosić upadłość dziecka?

Czy jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku dziecka? Ta sytuacja może wydawać się niecodzienna, ale nie jest rzadkością w przypadku dzieci, które np. dziedziczą długi po zmarłych rodzicach. (więcej…) [...]
» więcej
bankructwo
05/07/2023

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka staje się coraz częstszym zjawiskiem, wynikającym z problemów finansowych przedsiębiorców. Dlatego warto poznać jej skutki oraz sposób przygotowania się do tego procesu, aby uniknąć przykrych niespodzianek. Skutk [...]
» więcej
kancelaria prawna
13/06/2023

Plan spłaty wierzycieli. Czym jest i jak się go ustala?

Jeśli chodzi o zarządzanie długiem, posiadanie planu spłaty wierzycieli jest niezbędne. Jest to sposób na ustrukturyzowanie długu, aby uczynić go bardziej możliwym do opanowania. Ale jak właściwie wygląda tego typu oddłużanie i jak konk [...]
» więcej