Kancelaria Prawna, Usługi Doradcze - Dr Waldemar Podel

OBSŁUGA PRAWNA

Oferujemy porady prawne, sporządzanie opinii, ekspertyz prawnych, pism i dokumentów procesowych, umów, zastępstwo przed sądami oraz innymi organami publicznymi.

więcej

WINDYKACJA

Jednym z obszarów prawa, w którym specjalizuje się Kancelaria jest windykacja (dochodzenie należności) na drodze sądowej i pozasądowej. W zależności od potrzeb pomagamy wierzycielowi lub dłużnikowi. Mec. Waldemar Podel jest autorem wyjątkowej książki pt. Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki (1098 str.).

więcej

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

Dr Waldemar Podel jest radcą prawnym i licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym (nr lic. 1335). Od 1995 r. sprawował funkcję syndyka i nadzorcy sądowego. Jako pionier prowadził nadzór sądowy w postępowaniach naprawczych. Kancelaria świadczy pomoc w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (w tym konsumenckich).

więcej

PUBLIKACJE I SZKOLENIA

Mec. Waldemar Podel jest autorem licznych publikacji na tematy prawne oraz związane z prowadzeniem biznesu. Dr Waldemar Podel prowadzi szkolenia z wybranych dziedzin prawa oraz towarzyszących im zagadnień, w tym na uczelniach wyższych (np. w SGH na Podyplomowych Studiach Windykacji Należności).

więcej

MISJA I SPOSÓB DZIAŁANIA

Kancelaria działa na rynku usług prawniczych od 1996 r. Została założona przez radcę prawnego Waldemara Podla.

Głównym celem działania Kancelarii jest dbanie o dobro Klientów poprzez zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej, uwzględniającej indywidualne potrzeby oraz uwarunkowania otoczenia, w którym klienci funkcjonują. Od 1996 r. prowadzimy stałą i bieżącą obsługę prawną firm (m.in. spółek) z różnych sektorów gospodarki wspierając je wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem.

Nasza reputacja jest efektem dbałości o dobro Klientów łączone z wysoką jakością świadczonej obsługi. Klienci cenią sobie naszą umiejętność właściwej komunikacji, słuchania i mówienia językiem dla nich zrozumiałym.
Znamy oraz rozumiemy rządzące biznesem prawa, a także związane z jego dynamicznym rozwojem zagrożenia, dlatego zawsze wnikliwie analizujemy sytuację i wychodzimy naprzeciw kierowanym wobec nas oczekiwaniom.

Klienci Kancelarii mogą liczyć na pomoc nie tylko prawników, lecz także współpracujących z nami znawców wielu dziedzin gospodarki: wybitnych ekonomistów, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, bankowców, rzeczoznawców majątkowych, tłumaczy i innych ekspertów. Pomagamy Klientom żyć spokojnie oraz bezpiecznie, ustrzec się przed problemami, ale też zarządzać swym życiem i biznesem.

Oferujemy porady prawne, sporządzanie opinii, ekspertyz prawnych, pism i dokumentów procesowych, umów, jak i zastępstwo przed sądami oraz innymi organami publicznymi.
Wspieramy Klientów w tworzeniu przedsiębiorstw, ich rozwijaniu, optymalizacji, reorganizacji, przekształcaniu i likwidacji, a także we wszystkich dziedzinach prawa, w których jesteśmy ekspertami.

Pomagamy w sprawach „zatorów płatniczych”, w restrukturyzacjach i upadłościach, a także w postępowaniach egzekucyjnych.

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny Waldemar Podel

Dr Waldemar Podel odbył dwie aplikacje zakończone egzaminami: sędziowskim (1995r.) i radcowskim (1996r.).
Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2005) oraz kilka kierunków studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.
Przez wiele lat sprawował funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych, a także wykonywał czynności nadzorcy sądowego. Jako pionier w skali kraju prowadził nadzór nad postępowaniami naprawczymi. Doradza w sprawach restrukturyzacyjnych.
Jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym (nr lic. 1335).

Patron, pracodawca, opiekun i mentor wielu prawników wykonujących obecnie zawody radcy prawnego, adwokata oraz sędziego. Autor licznych publikacji na tematy prawne i biznesowe, w tym pięciu wydań ukazującej się od 2000 r. (2003, 2006, 2008, 2011 r.) książki „Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Podatki. Przepisy” oraz współautor „Nowe prawo upadłościowe.

Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców” (2004),  „Jak korzystać z ekspertów zewnętrznych” (2011), a także „Upadłość w praktyce. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory. Przykłady. Przepisy” (2012). W 2014 r. opublikował nowatorską książkę pt. „Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki” (1098 stron).
Wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prawa gospodarczego (w tym dotyczące dochodzenia należności, zabezpieczania należności, zabezpieczania interesów wierzycieli i dłużników, a także właścicieli i członków organów firm) oraz negocjacji adresowanych głównie do przedsiębiorców, prawników, windykatorów, wspólników i członków organów spółek.

Politolog, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce (2017).
Prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów oraz Europejskiego Stowarzyszenia Praktyków Prawa Gospodarczego, a także Fundacji na Rzecz Promocji Przedsiębiorczości INSTYTUT COPERNICUS. Przewodniczący Sekcji Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Laureat statuetki Lider Zaufania (2012).

Nasze referencje

Radca Prawny Waldemar Podel

BLOG KANCELARII

Pracując wiele lat z klientami biznesowymi oraz obserwując jednocześnie postawę i zachowanie niektórych prawników, z przekonaniem stosuję zasadę, że doradzanie biznesowi nie może ograniczać się wyłącznie do przedstawiania stanu prawnego oraz wyjaśniania przepisów.

28/12/2020

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej po nowelizacji z 24 marca 2020r.

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (potocznie zwany konsumenckim) dla swej skuteczności winien spełniać wymogi formalne pisma procesowego wynikające z art. 126 Kodeksu postępowania cywil [...]
» więcej
Kancelaria Radcy Prawnego
28/08/2020

Prawnik radzi – 09.07.2019 r.

Prawo restrukturyzacyjne Czy są jakieś czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które mógłby wykonać dłużnik wymagające zgody rady wierzycieli? Prawo restrukturyzacyjne zawiera rozdział specjalnie poświęcony radzie wierzycieli. S [...]
» więcej
Kancelaria Radcy Prawnego 1
13/05/2020

Prawnik radzi – 02.07.2019 r.

Prawo restrukturyzacyjne Czy jeśli moja spółka jest już bankrutem to może skorzystać z restrukturyzacji, czy też musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Widzę szanse na zrestrukturyzowanie firmy i wyjście z kłopotów ale nie wie [...]
» więcej