Szkolenia

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem szkoleń z wybranych dziedzin prawa oraz towarzyszących im zagadnień (np. związanych ze sprzedażą oraz negocjacjami). Szkolenia prowadzimy dla swych stałych i doraźnych Klientów, w sprawach które ich interesują i w których jesteśmy uznawani za ekspertów.

Prowadzimy również wykłady otwarte związane z prowadzeniem firm i poszerzaniem wiedzy prawnej.

Dr Waldemar Podel prowadził wykłady (zajęcia) na uczelniach wyższych, np. w Szkole Głównej Handlowej na Podyplomowych Studiach Windykacji Należności oraz na podyplomowych studiach Zarządzanie Płynnością Finansową Przedsiębiorstwa.

Szkolenia wspierane są materiałami dydaktycznymi, w tym publikacjami autorstwa mec. Waldemara Podla (zob. PUBLIKACJE).