Restrukturyzacje dla przedsiębiorstw – Płock

Restrukturyzacje dla przedsiębiorstw obejmują szereg czynności prawnych, których celem jest utrzymanie ciągłości funkcjonowania firm, a także wzmocnienie ich pozycji rynkowej. Przekształcenia organizacyjno-prawne dotyczące podmiotu gospodarczego, będącego w restrukturyzacji, wymagają znajomości złożonych procedur prawnych. Prawnicy naszej Kancelarii w Płocku przeprowadzają dogłębną analizę sytuacji firmy, która utraciła finansową płynność. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest wdrożenie strategii ochrony firmy przed upadłością, egzekucją komorniczą czy windykacją. Znajomość realiów gospodarki zdobyta w pracy jako radca prawny i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny pozwala udzielać kompleksowego wsparcia merytorycznego i formalno-prawnego w sprawach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Restrukturyzacje dla przedsiębiorstw – Płońsk

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem spraw dotyczących restrukturyzacji dla przedsiębiorstw. Płońsk, Płock oraz okoliczne miejscowości to główny obszar naszej aktywności zawodowej. W ramach współpracy z przedsiębiorcami zagrożonymi niewypłacalnością przeprowadzamy due diligence restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych. Na podstawie szczegółowego badania oraz oceny sytuacji przedsiębiorstwa wdrażamy narzędzia prawne, mające prowadzić do naprawy sytuacji finansowej restrukturyzowanej firmy. Mamy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w sporządzaniu planów restrukturyzacyjnych. W trakcie restrukturyzacji przedsiębiorstwa możemy podejmować negocjacje z wierzycielami oraz z organizacjami związkowymi w firmie. Udzielamy doradztwa prawnego przedsiębiorcom w restrukturyzacji na każdym etapie procesu restrukturyzacyjnego.

Restrukturyzacje dla przedsiębiorstw – Włocławek

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje różne procedury w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Na podstawie wyników badania sytuacji prawno-finansowej firmy doradzamy zastosowanie konkretnych środków prawnych, a także pomagamy inicjować wszczęcie procedury naprawczej spośród przewidzianych w przepisach prawnych, tj.:

• postępowanie o zatwierdzenie układu,
• przyspieszone postępowanie układowe,
• postępowanie układowe lub
• postępowanie sanacyjne.

W postępowaniach restrukturyzacyjnych wspieramy naszych klientów w procedurach przed sądami, instytucjami, organizacjami, a także wierzycielami. Świadczymy usługi prawne, obejmujące doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu restrukturyzacji, dla przedsiębiorstw m.in. z Włocławka, Płońska, Płocka oraz wielu innych miejscowości.

Restrukturyzacje – Gostynin

Restrukturyzacje obejmują przekształcenia organizacyjne przedsiębiorstw, a także zmiany w zakresie sposobów ich finansowania. Przeobrażenia te mają na celu przywrócenie stabilizacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz przeciwdziałanie ich likwidacji. Zajmujemy się przygotowywaniem projektów umów, ugód, a także reprezentacją klientów we wszelkich sprawach sądowych oraz urzędowych, związanych z restrukturyzacją firm. Zapewniając doradztwo prawne oraz wsparcie formalne pomagamy podmiotom gospodarczym, zagrożonym niewypłacalnością, przebrnąć przez złożony proces restrukturyzacji. Nasze usługi prawne kierujemy m.in. do przedsiębiorców z Gostynina, Włocławka, Płońska, Płocka oraz innych miejscowości.