Blog | Strona 10

OBSLUGA PRAWNA
28/05/2013
dr Waldemar Podel

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości składanego przez dłużnika

W zakresie wymogów formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości należy pamiętać w szczególności o: wskazaniu reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni . art. 22 ust. 1 pkt 1 PUiN; [...]
» więcej
SPECJALIZACJA
24/05/2013
dr Waldemar Podel

Kto i jak może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

W przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna, może ona swój wniosek złożyć osobiście bądź przez pełnomocnika. W razie braku zdolności do czynności prawnych uprawnionym do złożenia wniosku za dłużnika jest jego prz [...]
» więcej
Podel kancelaria
20/05/2013
dr Waldemar Podel

Miejsce wykonywania pracy przez pracowników fizycznych

Mobilność pracowników fizycznych jest jednym z podstawowych wymagań rynku pracy XXI wieku. Pracodawcy, w poszukiwaniu zyskownych projektów oraz kontaktów, coraz częściej decydują się na udział w przedsięwzięciach położ [...]
» więcej
REFERENCJE
14/05/2013
dr Waldemar Podel

Niepełnoetatowiec a praca ponad umówiony przez strony wymiar czasu pracy

Przedsiębiorcy starają się na różne sposoby minimalizować koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Jednym z nich jest zatrudnienie pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na 3/5 lub 3/4 etatu, co w prostej lini [...]
» więcej
UPADŁOSC
07/05/2013
dr Waldemar Podel

Dyscyplinarka a zatarcie kary i usunięcie z akt osobowych

Problemy gospodarcze ostatnich lat zmuszają wielu pracodawców do dokonywania zwolnień pracowników. Niejednokrotnie mają one charakter zwolnień grupowych. Decyzje z tym związane są na ogół trudne, a ich skutki brzemienne zar [...]
» więcej
KANCELARIA
22/04/2013
dr Waldemar Podel

Menadżer a sprzęt służbowy (samochód, laptop, telefon komórkowy i inne)

Sprawa nie jest jednoznaczna. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 709/11, zajął niekorzystne dla menadżerów stanowisko w tej kwestii. Wskazał bowiem, że menadżer wykonujący swoje zadan [...]
» więcej
Podel szkolenia
12/04/2013
dr Waldemar Podel

Ruchome miejsce pracy a podróż służbowa (diety, składki ZUS i PIT)

Firmy często szukają odpowiedzi na pytanie jak sprawić, aby pracownik mógł otrzymać środki pieniężne z pominięciem danin publicznych (np. składek ZUS). Równie interesujące jest takie uregulowanie stosunku pracy, aby pracownik zo [...]
» więcej
BLOG
29/03/2013
dr Waldemar Podel

Wydatki na imprezę branżową dla pracowników

Okres przedświąteczny powoduje, że wiele podmiotów decyduje się na organizację okolicznościowych przyjęć dla pracowników. Warto aby poniesione wydatki na imprezę branżową (firmową) mogły stanowić podatkowe koszty pośre [...]
» więcej
Podel kancelaria
28/03/2013
dr Waldemar Podel

Nie jesteśmy krajem przyjaznym dla biznesu

Z danych przedstawionych wczoraj przez Komisję Europejską wynika, że Polska jest najmniej przyjaznym krajem dla rozpoczynających biznes. Zamykamy stawkę w zakresie procedur administracyjnych związanych z zarejestrowaniem własno [...]
» więcej