Blog

28/12/2020

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej po nowelizacji z 24 marca 2020r.

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (potocznie zwany konsumenckim) dla swej skuteczności winien spełniać wymogi formalne pisma procesowego wynikające z art. 126 Kodeksu postępowania cywil [...]
» więcej
28/08/2020

Prawnik radzi – 09.07.2019 r.

Prawo restrukturyzacyjne Czy są jakieś czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które mógłby wykonać dłużnik wymagające zgody rady wierzycieli? Prawo restrukturyzacyjne zawiera rozdział specjalnie poświęcony radzie wierzycieli. S [...]
» więcej
13/05/2020

Prawnik radzi – 02.07.2019 r.

Prawo restrukturyzacyjne Czy jeśli moja spółka jest już bankrutem to może skorzystać z restrukturyzacji, czy też musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Widzę szanse na zrestrukturyzowanie firmy i wyjście z kłopotów ale nie wie [...]
» więcej
29/04/2020

Prawnik radzi – 25.06.2019 r.

Odpowiedzialność pracownika Pracodawca powierzył pracownikowi narzędzia budowlane (m.in. piłę spalinową, wkrętarkę i wiertarkę), które po zakończeniu prac miały być zwrócone do magazynu firmowego. Magazynier wydał je pracownikowi z [...]
» więcej
24/04/2020

Prawnik radzi – 18.06.2019 r.

Bezskuteczność czynności prawnych upadłego Krótko przed ogłoszeniem upadłości dłużnik sprzedawał za bardzo niskie kwoty część swojego najatrakcyjniejszego majątku. Nawet również robił darowizny na rzecz kolegów i rodziny. Czy sprz [...]
» więcej
21/04/2020

Prawnik radzi – 11.06.2019 r.

Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego Proszę o wyjaśnienie kto jest uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego. Odpowiedź na to znajduje się zwłaszcza w art. 65 Prawa Restrukturyzacyjnego. Zgodnie z nim uczestnikami postępowania [...]
» więcej
09/04/2020

Prawnik radzi – 04.06.2019 r.

Postępowania restrukturyzacyjne Czy w toku postępowania restrukturyzacyjnego (a zwłaszcza sanacyjnego) wierzyciel może wszczynać przeciwko dłużnikowi postępowania cywilne (np. o zapłatę)? Tak, ale są różne zasady (konsekwencje) w zale [...]
» więcej
08/04/2020

Prawnik radzi – 28.05.2019 r.

Posiedzenia sądowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym Czy w postępowaniu restrukturyzacyjnym posiedzenia sądu są jawne? W postępowaniu restrukturyzacyjnym sąd oraz sędzia-komisarz orzekają na posiedzeniu niejawnym, jeżeli ustawa nie stano [...]
» więcej
08/04/2020

Prawnik radzi – 21.05.2019 r.

Cel postępowania upadłościowego Jakim celom ma służyć przeprowadzenie postępowania upadłościowego? Zgodnie z art.2 Prawa upadłościowego, postępowanie uregulowane tą ustawą należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zost [...]
» więcej