Dłuższa odpowiedzialność za zobowiązania spółki

KANCELARIA

Dłuższa odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki została przesądzona w wyroku Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 2015 r. Sprawa dotyczyła niezłożenia przez zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

20 lat odpowiedzialności zarządu

Sąd zakwalifikował bierność zarządu jako przestępstwo z art.586 ksh co w powiązaniu z normą art.299 ksh i 4421§2 kc oznacza, że przedawnienie roszczenia przeciwko członkowi zarządu wydłuża się z 3 do 20 lat. Co ciekawe, popełnienie przestępstwa nie musi być stwierdzone wyrokiem sądu karnego i takiej oceny czynu sprawcy szkody z punktu widzenia przepisów karnych może dokonać sąd orzekający w sprawie cywilnej.

Tłumaczenia członków zarządu, że wniosku o ogłoszenie upadłości nie składano bo spółka liczyła na to, iż jej sytuacja finansowa poprawi się należy zatem odłożyć do lamusa. 20 lat odpowiedzialności zarządu staje się faktem, z którego powinni zdawać sobie rację prezesi i inni członkowie zarządu spółki.

Sposób na bezkarny zarząd

To bardzo praktyczne zagadnienie pozwalające „zmiękczyć” obecnych, a nawet byłych członków zarządu. Dzięki takiemu stanowisku Sądu Najwyższego powinno się łatwiej rozmawiać z aktualnym zarządem spółki, która nie zapłaciła za towar lub usługę, wyzbyła się majątku i zmieniła zarząd na ludzi uznających się za bezkarnych. Teraz i poprzedni i obecni członkowie zarządu raczej nie będą czuć się komfortowo mając świadomość tak długiej (20 lat) odpowiedzialności.

Rozwinę ten ważny temat w kolejnych wpisach.