ZUS a pomoc socjalna dla pracowników (ZFŚS)

Podel kancelaria prawna

Coraz częściej słychać o kontrolach ZUS kwestionujących socjalne bonusy. Przedsiębiorcy nie muszą płacić składek od wartości prezentów przekazywanych pracownikom, które sfinansowano ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), a to nie bardzo wpisuje się w potrzeby fiskusa. Regulamin ZFŚS nie tylko powinien być precyzyjny ale i ma wprowadzać jasne zasady przyznawania środków odnoszące się do kryteriów o socjalnym charakterze. Przyznawanie środków z funduszu wyłącznie w oparciu o dochody zatrudnionego pracownika (zamiast z uwzględnieniem dochodów z jego gospodarstwa domowego) bywa uznawane przez ZUS jako przejaw niepoprawnej analizy jego sytuacji socjalnej. ZUS podważa wówczas zwolnienie dokonanej wypłaty z oskładkowania. Może to niestety zniechęcić pracodawców do wypłat dla pracowników.