Polisa OC agencji ochrony

Podel kancelaria prawna

Od początku 2014 roku firmy ochroniarskie (a szacuje się, że jest ich około 5,2 tys.) muszą mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (polisa OC). Wcześniej ubezpieczały się dobrowolnie. Budziło to szereg zastrzeżeń, zwłaszcza ich poszkodowanych klientów.

Zob. zwłaszcza art.21a i 22 ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997, nr 114, poz.740 ze zm.) i rozporządzenie ministra finansów z 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. 2013, poz.1550).