Upadłość konsumencka. Co musisz o niej wiedzieć?

mężczyzna otwierający pusty portfel

Upadłość konsumencka jest ogłaszana w postępowaniu sądowym, wszczętym na wniosek dłużnika, będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej. To rozwiązanie prawne dedykowane dla osób, które w wyniku różnych okoliczności utraciły płynność finansową i stały się niewypłacalne wobec swoich wierzycieli.

Kiedy można wystąpić z wnioskiem o upadłość?

Z wnioskiem o upadłość konsumencką może wystąpić osoba, posiadająca zadłużenia, których nie jest w stanie spłacać  od co najmniej 3 miesięcy. Ponadto dochody dłużnika muszą być niewystarczające na pokrycie zobowiązań wobec wierzycieli i kosztów utrzymania własnego i rodziny.

Co będzie analizowane w trakcie postępowania sądowego?

Sąd przede wszystkim przyjrzy się dokładnie sytuacji finansowej dłużnika, przeanalizuje posiadany majątek, zaciągnięte zobowiązania i ich wielkość, a także przychody i koszty utrzymania dłużnika za okres ostatnich 6 miesięcy. Po ogłoszeniu upadłości, do zarządzania majątkiem dłużnika zostanie wyznaczony syndyk.

Co może zrobić syndyk?

Przejmuje on majątek i zarządza nim, doprowadzając do likwidacji (sprzedaży) tych części majątku, które są w stanie pokryć całość lub część zobowiązań wobec wierzycieli. Sprzedaż może dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i udziałów w nich oraz posiadanych ruchomości, np. samochodów, biżuterii, antyków. Ma on prawo uzyskać od Urzędu Skarbowego informacje o sytuacji finansowej dłużnika. Syndyk powiadamia też o upadłości banki i firmy, z którymi upadły dokonuje rozliczeń finansowych.

Należy pamiętać, że syndyk ma prawo zająć 50% wynagrodzenia za pracę, nie więcej jednak niż aktualna kwota minimalnej płacy. Dokonuje on również przejęcia korespondencji prywatnej upadłego i przesyła mu te listy, które nie są związane z prowadzonym postępowaniem upadłościowym.