Jakie są zalety upadłości konsumenckiej?

wniosek o upadłość

Upadłość konsumencka to sprawdzony sposób na uwolnienie się od długów. Korzystają z niej osoby zadłużone, które nie mogą spłacić zaciągniętych pożyczek oraz kredytów albo zobowiązań wobec kontrahentów z prowadzonej kiedyś działalności gospodarczej. Nawet obejmuje zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Jednak czy naprawdę warto korzystać z upadłości konsumenckiej?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane wyłącznie dla osób prywatnych. Niestety, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie mogę z niej skorzystać ale już ci, którzy wykreślili się z CEiDG mogą. Jednak, kto może ogłosić upadłość? Jest to możliwe jedynie w przypadku osób niewypłacalnych, czyli takich, które nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. Zaległość nie musi wynosić 3 miesięcy. Mogą to być stare ale i świeże, niedawno powstałe długi, których nie można już uregulować. Postępowanie upadłościowe ma na celu oddłużenie, które może polegać albo na zaspokojeniu wierzycieli (np. z majątku dłużnika), albo na umorzeniu części lub całości długów.

Co ciekawe, dzięki najnowszym przepisom sądy nie mogą oddalać wniosków o upadłość konsumencką osób, które doprowadziły do swojego zadłużenia umyślnie czy też na skutek rażącego niedbalstwa finansowego.

Kiedy warto zgłosić upadłość konsumencką?

Jako najważniejszą zaletę upadłości konsumenckiej należy wskazać możliwość zatrzymania wszelkich postępowań sądowych związanych z zadłużeniami. Umorzone zostają także egzekucje komornicze i nie biegną odsetki karne. Kończą się nękania przez windykatorów. Co równie istotne, w przypadku upadłości nie ma znaczenia zarówno wielkość zobowiązań, jak i czas zwłoki z ich spłatą. Niedawna zmiana przepisów zliberalizowała zasady ogłoszenia upadłości. Nie ma już obowiązku udowodnienia braku winy konsumenta w doprowadzeniu do jego niewydolności finansowej, dzięki czemu uwolnienie się od długów stało się o wiele prostsze. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że ogłoszenie upadłości wiąże się także z mniej pozytywnymi skutkami, jednak w wielu przypadkach jest to jedyne rozsądne wyjście. Upadłość konsumencką dłużnicy oceniają na ogół jako bardzo dla nich korzystną. Z kolei wierzyciele obawiają się wszczęcia takiego postępowania przez dłużnika.

Są liczne niuanse prawne związane z upadłością, które doświadczony prawnik może wykorzystać dla dobra klienta, któremu doradza.