Z danych przedstawionych wczoraj przez Komisję Europejską wynika, że Polska jest najmniej przyjaznym krajem dla rozpoczynających biznes. Zamykamy stawkę w zakresie procedur administracyjnych związanych z zarejestrowaniem własności oraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

W porównaniu do wcześniejszych lat poprawiły się statystyki czasu potrzebnego na rozwikłanie sporów w sprawach cywilnych i handlowych (5 miejsce w UE). Co ciekawe, z raportu wynika, iż zwiększenie efektywności wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie wymaga większych nakładów finansowych czy zwiększenia zatrudnienia, lecz zmian strukturalnych i lepszego podziału pracy.
Unijna komisarz sprawiedliwości Viviane Reding zauważyła wczoraj, że narodowe reformy systemu sprawiedliwości stają się istotnym strukturalnym składnikiem gospodarczej strategii krajów UE.

Decyzje prawne muszą być wydawane w sposób przewidywalny, terminowy i dający się wyegzekwować, a bez niezależności i efektywności wymiaru sprawiedliwości w zasadzie nie można mówić o atrakcyjnym miejscu inwestycji.

Zbiegło się to w czasie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego niekwestionującego przepisu pozwalającego ministrowi na reformę małych sądów. Zdaniem TK, minister sprawiedliwości ma obowiązek sprawnie zarządzać sądownictwem, musi więc mieć prawo do szybkiej reorganizacji. Czas pokaże czy wygrana ministra Jarosława Gowina przed Trybunałem Konstytucyjnym poprawi jakość polskiego sądownictwa.