Okres przedświąteczny powoduje, że wiele podmiotów decyduje się na organizację okolicznościowych przyjęć dla pracowników. Warto aby poniesione wydatki na imprezę branżową (firmową) mogły stanowić podatkowe koszty pośrednie w dacie poniesienia.

Jeśli nie noszą znamion wystawności i ponoszone są na organizację uroczystości mających na celu podkreślenie znaczenia sektora, to w części przypadającej na obecnych i byłych pracowników (emerytów) można je odliczyć. Inaczej jest natomiast, jeśli chodzi o zaproszone osoby trzecie (m.in. przedstawicieli władz i społeczności lokalnych oraz przedstawicieli firm współpracujących ze Spółką. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z  13.02.2013 r., IPTPB3/423-429/12-3/GG.

Sprawa dotyczyła Spółki prowadzącej działalność w sektorze górniczo-energetycznym, choć może być właściwą wskazówką dla stosowania również przez podmioty działające w innych branżach.

Zachęcam do zapoznania się ze wspomnianą interpretacją albowiem w zawartych pytaniach i wskazanym stanie faktycznym, a także w udzielonej odpowiedzi (w wydanej interpretacji) można znaleźć wiele podpowiedzi, jak radzić sobie z takimi sprawami.