Wpłata opłaty sądowej w placówce Poczty Polskiej

Podel kancelaria prawna

W środę Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że wpłata na rachunek bankowy sądu opłaty sądowej w placówce Poczty Polskiej jest w istocie zrównana z wpłatą w kasie sądu.

Nie decyduje zatem o terminowości wpłaty chwila wpłynięcia pieniędzy na rachunek sądu. Datą wniesienia opłaty sądowej na rachunek bankowy sądu – gdy wpłaca się pieniądze w placówce Poczty Polskiej – jest data przyjęcia wpłaty przez pocztę. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji utraty przez Pocztę Polską swego dotychczasowego monopolu. Ułatwi to życie wielu osobom przyzwyczajonym do dokonywania opłat za pośrednictwem poczty.