„Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki” dr Waldemar Podel

Podel kancelaria prawna
Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki
dr Waldemar Podel, Warszawa 2014, 1098 stron

Po raz pierwszy w polskiej literaturze zdecydowano się ujawnić tajemnice warsztatu przy dochodzeniu należności. W publikacji tej dzielę się swym 20-letnim doświadczeniem dając Czytelnikowi do dyspozycji gotowe materiały, wiedzę, rekomendacje i rozwiązania problemów.

Książka jest pierwszym, niespotykanym dotąd na rynku, kompleksowym opracowaniem całego procesu windykacji należności, pokazującym praktyczny wymiar tej działalności (np. łącznie z podaniem wysokości opłat, kosztów, adresów, źródeł bezpłatnego pozyskania wiedzy o dłużniku i wywieraniu na nim presji metodami zgodnymi z prawem).