Windykacja a odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych

W dniu 9 czerwca 2014 r. w budynku Kancelarii, Radca Prawny Waldemar Podel poprowadził współorganizowane przez Lożę Płocką Business Centre Club seminarium prawne zatytułowane „Windykacja a odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych”.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedsiębiorcy oraz członkowie Loży Płockiej BCC. Pan Mecenas w swoim wystąpieniu przedstawił wyzwania oraz zagrożenia łączące się z piastowaniem funkcji członka organów spółek kapitałowych w kontekście windykacji.

Wykład miał charakter otwartej dyskusji, podczas której wymieniano się doświadczeniami oraz rozwiązywano praktyczne problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy.

Mecenas Waldemar Podel podzielił się z zebranymi swoim wieloletnim doświadczeniem, rekomendując wiele rozwiązań spraw, z którymi dotychczas uczestnicy spotkania nie mogli sobie samodzielnie poradzić.

Seminarium otwiera cykl seminariów prawnych organizowanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Waldemara Podla oraz Lożę Płocką Business Centre Club.