Upadłość

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Radca prawny Waldemar Podel od 1995 r. przez kolejnych kilkanaście lat sprawował funkcję syndyka i nadzorcy sądowego w wielu postępowaniach toczących się wobec podmiotów z różnych branż gospodarki. Jako pionier w skali całego kraju prowadził nadzór sądowy w postępowaniach naprawczych.

W latach 2005 – 2010 był Prezesem Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Syndyków, Sanatorów i Likwidatorów.

Jest autorem licznych publikacji poświęconych tej tematyce, w tym dwóch książek o upadłości. Z zagadnień tych prowadzi doradztwo prawne, szkolenia oraz konsultancje dla przedsiębiorców, prawników, wierzycieli i dłużników.

Wiedza ekspercka dr. Waldemara Podla oparta jest nie tylko na jego wiedzy teoretycznej, lecz również na długoletnim i wszechstronnym doświadczeniu praktycznym.

Kancelaria świadczy pomoc w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

 

Upadłość w praktyce. Komentarz, Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Wzory, Przykłady, Przepisy

Waldemar Podel. Małgorzata Olszewska, Warszawa 2012

Nowe prawo upadłościowe. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców

Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska, Warszawa 2004