Mecenas Waldemar Podel prelegentem podczas konferencji Employer of the Future 2013

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska IABC/Poland w dn. 28 listopada 2013 r., w Warszawie zorganizowało konferencję Employer of the Future 2013 dotyczącą roli i marki pracodawcy oraz tego kim jest pracodawca przyszłości.

Radca Prawny Waldemar Podel poprowadził wykład dotyczący związku pomiędzy prawem a marką pracodawcy. W swym wystąpieniu wskazywał, iż firmy stale dążąc do wzrostu efektywności, minimalizacji kosztów i maksymalizacji wyników finansowych zapominają nie tylko o kulturze organizacyjnej oraz etyce, ale co bardzo ważne, również o obowiązujących normach prawnych.

Mecenas Waldemar Podel prowadził dyskusję, podczas której wyjaśniał jaki wpływ na postrzeganie marki ma przestrzeganie prawa, a także czy łamanie prawa może wpłynąć na wzrost wartości marki/firmy lub utratę jej reputacji.