Mecenas Waldemar Podel laureatem nagrody „Lider Zaufania”

Współpraca praktyków prawa i przedstawicieli biznesu oraz nowoczesne wzory edukacji prawniczej były głównymi zagadnieniami konferencji „Future of Law“, która odbyła się 25 października 2012 r. w Warszawie. Jej zwieńczeniem stało się wręczenie prestiżowych statuetek „Lidera Zaufania” przez wiceministra gospodarki Mariusza Haładyja, redaktora naczelnego magazynu „SUKCES“ Bartosza Węglarczyka oraz reprezentanta środowiska przedsiębiorców. Wśród laureatów znalazł się mecenas Waldemar Podel.

nagroda

Nagrody wręczono w siedzibie Business Centre Club podczas Konferencji Future of Law – interdyscyplinarnego spotkania praktyków prawa i przedstawicieli biznesu. Wyróżnienia zostały przyznane w jedenastu kategoriach: sześć wyróżnień trafiło do prawników i kancelarii, dwa do organizacji, trzy do mediów.

Kapituła podkreśliła szczególne znaczenie dla społeczeństwa i przedstawicieli biznesu ukazujących się już od 12 lat kolejnych książek mec. Waldemara Podla dotyczących tematyki prawnej oraz consultingu, biznesu i przywództwa. Zwrócono także uwagę na bardzo wysokie oceny stopnia zaufania do mec. Waldemara Podla i jego rzetelności.

Mecenas Waldemar Podel prowadził panel dyskusyjny m. in. na tematy: prawnik przyszłości, kim jest prawnik, a kim konsultant w XXI wieku? Podczas konferencji dyskutowano również o przyszłości rynku usług prawniczych i oczekiwań, jakie ma społeczeństwo wobec reprezentantów tych zawodów. Informacja o tym wydarzeniu ukazała się tego samego dnia na głównych stronach Ministerstwa Gospodarki oraz portalu Onet.pl.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Gospodarki – Wicepremier Waldemar Pawlak, Patronem Strategicznym Konferencji był Business Centre Club i LexisNexis. Patronaty sprawowały również Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Krajowa Rada Komornicza, Polski Związek Pracodawców Prawniczych, Polska Izba Rzeczników Patentowych, IABC Poland, ELSA Poland. Patronami medialnymi byli m.in. Dziennik Gazeta Prawna oraz Magazyn „SUKCES“.

nagroda Lider Zaufania