Komornicy sądowi przegrali spór o VAT

Kancelaria publikacje

Komornicy sądowi przegrali spór o VAT. Przesądził o tym Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów w dniu 27.07.2017 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 97/16. Sąd uznał, że komornicy nie mogą podwyższać opłaty egzekucyjnej o podatek VAT. Oznacza to, że będą płacić VAT od opłat egzekucyjnych z własnej kieszeni. To aż 23 % dotychczas doliczanych do opłaty i ściąganych od dłużników. Komornicze zmartwienie to jednocześnie powód do radości dłużników, od których dotychczas komornicy ściągali pieniądze na ten podatek. Ich dotychczasowe praktyki budziły liczne zastrzeżenia i łączyły się niejednokrotnie z negatywnym odbiorem społecznym.

Pojawiają się już głosy, że sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości UE bowiem komornicy nie chcą dać za wygraną. Zauważa się także, iż rozważane jest wprowadzenie przepisów w ustawie o komornikach sądowych, zgodnie z którym opłaty będą stanowić własność Skarbu Państwa wskutek czego nie zostaną objęte VAT, choć podatek ten dotyczyć będzie pobieranego przez komorników wynagrodzenia prowizyjnego.

Zła passa dla komorników trwa i zapowiadają się  kolejne bolesne dla tej grupy zawodowej zmiany prawne. Obniżone stawki za czynności komorników wydają się być już tylko kwestią czasu.