Kancelaria Radcy Prawnego Waldemar Podel Płock Warszawa

Obsługa prawna firm Kancelaria Prawna Waldemar Podel

Kompleksowa obsługa prawna firm

Oferujemy zarówno porady prawne, sporządzanie opinii, ekspertyz prawnych, pism i dokumentów procesowych, umów, jak i zastępstwo przed sądami oraz innymi organami publicznymi.

Wspieramy Klientów w tworzeniu przedsiębiorstw, ich rozwijaniu, optymalizacji, przekształcaniu i likwidacji, a także we wszystkich dziedzinach prawa, w których jesteśmy wyspecjalizowani.

Tworzymy i wdrażamy rozwiązania systemowe, w tym dotyczące nadzoru nad należnościami.

Nasza specjalizacja to:

  • prawo umów (kontraktów),
  • prawo upadłościowe i naprawcze, Upadłość w praktyce  Nowe prawo upadłościowe
  • restrukturyzacja i reorganizacja (prawna, finansowa oraz organizacyjna),
  • prawo ubezpieczeń majątkowych,
  • prawo nieruchomości,
  • prawo podatkowe (zwłaszcza procedury kontrolne),
  • prawo odszkodowań,
  • ochrona praw członków zarządu, rady nadzorczej oraz wspólników spółki,
  • reprezentowanie dłużników i wierzycieli w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych,
  • negocjacje i mediacje.

Chętnie podejmujemy się spraw skomplikowanych, precedensowych, pionierskich i interdyscyplinarnych.