Kancelaria Radcy Prawnego Waldemar Podel Płock Warszawa

Kancelaria Prawna Waldemar Podel

Kancelaria Radcy Prawnego – misja i sposób działania

Kancelaria działa na rynku usług prawniczych od 1996 r. Została założona przez radcę prawnego Waldemara Podla.

Głównym celem działania Kancelarii jest dbanie o dobro Klientów poprzez zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej, uwzględniającej indywidualne potrzeby oraz uwarunkowania otoczenia, w którym funkcjonują. Dlatego prowadzimy już od 1996 r. stałą i bieżącą obsługę prawną firm (m.in. spółek) z różnych sektorów gospodarki.

Nasza reputacja jest efektem dbałości o dobro Klientów łączone z wysoką jakością świadczonej obsługi. Klienci cenią sobie naszą umiejętność właściwej komunikacji, słuchania i mówienia językiem dla nich zrozumiałym.

Znamy oraz rozumiemy rządzące biznesem prawa, a także związane z jego dynamicznym rozwojem zagrożenia, dlatego zawsze wnikliwie analizujemy sytuację i wychodzimy naprzeciw kierowanym wobec nas oczekiwaniom.

Nasi Klienci mogą liczyć na pomoc nie tylko prawników, lecz także współpracujących z nami znawców wielu dziedzin gospodarki: wybitnych ekonomistów, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, bankowców, rzeczoznawców majątkowych, tłumaczy i innych ekspertów. Pomagamy Klientom żyć spokojnie oraz bezpiecznie, ustrzec się przed problemami, ale też zarządzać swym życiem i biznesem.

Oferujemy zarówno porady prawne, sporządzanie opinii, ekspertyz prawnych, pism i dokumentów procesowych, umów, jak i zastępstwo przed sądami oraz innymi organami publicznymi.

Wspieramy Klientów w tworzeniu przedsiębiorstw, ich rozwijaniu, optymalizacji, reorganizacji, przekształcaniu i likwidacji, a także we wszystkich dziedzinach prawa, w których jesteśmy ekspertami.

Zespół Kancelarii Radcy Prawnego

Kancelaria działa w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie mecenasa Waldemara Podla, a także innych ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin, z którymi współpracujemy.

Dwudziestoletnie doświadczenie prawnicze pozwoliło stworzyć sprawnie działający zespół rozumiejący współczesny biznes, jego uwarunkowania i oczekiwania wobec nowoczesnej Kancelarii.

Klientom swym pomagamy nie tylko świadcząc doradztwo prawne, lecz również rekomendując i wspierając współpracę z uznanymi notariuszami, komornikami, rzeczoznawcami, doradcami podatkowymi, finansistami, psychologami, socjologami, specjalistami od marketingu, coachami, ekspertami z zakresu przywództwa, negocjacji i mediacji, a także z biegłymi z różnych specjalności (w tym wpisanymi na listę biegłych sądowych).

Podejmujemy się skomplikowanych spraw wykraczających poza zagadnienia prawne (np. restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw).

Radca Prawny Waldemar Podel

Waldemar Podel, radca prawny, prawnik biznesu

odbył dwie aplikacje zakończone egzaminami: sędziowskim (1995r.) i radcowskim (1996r.). Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz kilka kierunków studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.

Przez kilkanaście lat sprawował funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych, wykonywał też czynności nadzorcy sądowego. Jako pionier w skali kraju prowadził nadzór nad postępowaniami naprawczymi.

Patron, pracodawca, opiekun i mentor wielu prawników wykonujących obecnie zawody radcy prawnego, adwokata oraz sędziego. Autor licznych publikacji na tematy prawne i biznesowe, w tym pięciu wydań ukazującej się od 2000 r. (2003, 2006, 2008, 2011 r.) książki „Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Podatki. Przepisy” oraz współautor „Nowe prawo upadłościowe. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców”, a także „Jak korzystać z ekspertów zewnętrznych”. W 2014 r. ukazała się nowatorska książka pt. „Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki” (1098 stron).

Wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prawa gospodarczego oraz negocjacji adresowanych głównie do przedsiębiorców, prawników, windykatorów, wspólników i członków organów spółek.

Politolog, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce (2017).

Prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów, Europejskiego Stowarzyszenia Praktyków Prawa Gospodarczego oraz Fundacji na Rzecz Promocji Przedsiębiorczości INSTYTUT COPERNICUS. Przewodniczący Sekcji Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego Płockiego.