Blog

07/05/2013
dr Waldemar Podel

Dyscyplinarka a zatarcie kary i usunięcie z akt osobowych

Problemy gospodarcze ostatnich lat zmuszają wielu pracodawców do dokonywania zwolnień pracowników. Niejednokrotnie mają one charakter zwolnień grupowych. Decyzje z tym związane są na ogół trudne, a ich skutki brzemienne zar [...]
» więcej
22/04/2013
dr Waldemar Podel

Menadżer a sprzęt służbowy (samochód, laptop, telefon komórkowy i inne)

Sprawa nie jest jednoznaczna. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 709/11, zajął niekorzystne dla menadżerów stanowisko w tej kwestii. Wskazał bowiem, że menadżer wykonujący swoje zadan [...]
» więcej
12/04/2013
dr Waldemar Podel

Ruchome miejsce pracy a podróż służbowa (diety, składki ZUS i PIT)

Firmy często szukają odpowiedzi na pytanie jak sprawić, aby pracownik mógł otrzymać środki pieniężne z pominięciem danin publicznych (np. składek ZUS). Równie interesujące jest takie uregulowanie stosunku pracy, aby pracownik zo [...]
» więcej
29/03/2013
dr Waldemar Podel

Wydatki na imprezę branżową dla pracowników

Okres przedświąteczny powoduje, że wiele podmiotów decyduje się na organizację okolicznościowych przyjęć dla pracowników. Warto aby poniesione wydatki na imprezę branżową (firmową) mogły stanowić podatkowe koszty pośre [...]
» więcej
28/03/2013
dr Waldemar Podel

Nie jesteśmy krajem przyjaznym dla biznesu

Z danych przedstawionych wczoraj przez Komisję Europejską wynika, że Polska jest najmniej przyjaznym krajem dla rozpoczynających biznes. Zamykamy stawkę w zakresie procedur administracyjnych związanych z zarejestrowaniem własno [...]
» więcej
28/02/2013
dr Waldemar Podel

Czym kieruje się sąd wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czyim interesem kieruje się sąd wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Otóż pierwszeństwo interesu wynika z celów oraz zasad PUiN. Zgodnie z założeniami ustawodawcy przyjęto, [...]
» więcej
16/02/2013
dr Waldemar Podel

Co jest podstawą do ogłoszenia upadłości

Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Samo pojęcie .niewypłacalności. ustawodawca zdefiniował w art. 11 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z tą definicją każdy, kto w terminie nie p [...]
» więcej
15/02/2013
dr Waldemar Podel

Wobec kogo można ogłosić upadłość, a wobec kogo nie można?

Krąg podmiotów, wobec których można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości to: przedsiębiorca – chodzi tu o osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, o których mowa w a [...]
» więcej
13/02/2013
dr Waldemar Podel

Czy wniosek o ogłoszenie upadłości można cofnąć?

Często spotykana jest sytuacja, gdy postępowanie upadłościowe zostało już wszczęte, a dłużnik spłaca nagle swoje długi. Co się wówczas dzieje z wnioskiem o ogłoszenie upadłości? Kiedy można, a kiedy nie można cofn [...]
» więcej