Blog

23/01/2016
dr Waldemar Podel

Zwolnienie pracownika z pracy za korzystanie z internetu do celów prywatnych

Zwolnienie pracownika z pracy za korzystanie z internetu do celów prywatnych zyskało akceptację Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W wyroku ETPC z 12.01.2016 r. (skarga nr 61496/08) Trybunał uznał takie zwolnienie za dopuszcza [...]
» więcej
16/01/2016
dr Waldemar Podel

Brak wniosku o upadłość a 20 lat odpowiedzialności zarządu

(stan prawny: grudzień 2015) Zgodnie z zapowiedzią powracam do poruszanego w grudniu 2015 tematu braku wniosku o upadłość a 20 lat odpowiedzialności zarządu. Zwrócę jednak uwagę na kolejne aspekty tej sprawy. Jak wówczas zaznacz [...]
» więcej
21/12/2015
dr Waldemar Podel

Firmy delegujące pracowników za granicę wygrały z ZUS

Przeciętne wynagrodzenie nie stanowi minimum do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika delegowanego. Firmy delegujące pracowników za granicę wygrały z ZUS spór, który dotarł do Trybunału Konstytucyjnego. Spra [...]
» więcej
15/12/2015
dr Waldemar Podel

Dłuższa odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Dłuższa odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki została przesądzona w wyroku Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 2015 r. Sprawa dotyczyła niezłożenia przez zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpow [...]
» więcej
26/11/2015
dr Waldemar Podel

Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka jest fundamentem zaufania między klientem a pełnomocnikiem Tajemnica adwokacka i tajemnica radcowska należą do tak wielkich wartości współczesnego cywilizowanego świata, że trudno wyobrazić sobie ich brak. Klienc [...]
» więcej
24/11/2015
dr Waldemar Podel

Po przerwie

Witam serdecznie po przerwie Czytelników mojego bloga. Przepraszam za to, że przez długi czas nie dokonywałem wpisów, lecz złożyło się na to wiele przyczyn. Natłok bieżących spraw oraz aktywność hakerów, którzy wiel [...]
» więcej
15/01/2015
dr Waldemar Podel

Frank szwajcarski – wzrost kursu CHF może być szansą dla „frankowiczów”

Frank szwajcarski ponownie pokazał swe oblicze zaskakując swą mocą. Dzisiejszy wzrost kursu CHF poruszył nie tylko polskich kredytobiorców ale i finansistów. Trudno powiedzieć jakie w średniej i dłuższej perspektywie będą [...]
» więcej
28/07/2014
dr Waldemar Podel

Niestawiennictwo dłużnika w sądzie w celu złożenia wykazu majątku a osadzenie w areszcie

Niestawiennictwo dłużnika w sądzie w celu złożenia wykazu majątku może powodować określone skutki prawne. W tej sytuacji zastosowanie mają przepisy procedury cywilnej a nie prawa karnego. Zgodnie z normą art. 916 k.p.c. sąd może ska [...]
» więcej
17/07/2014
dr Waldemar Podel

Odpowiedzialność karna dłużnika za doprowadzenie do swojej upadłości lub niewypłacalności

Niewykonanie zaciągniętego zobowiązania i doprowadzenie do stanu niewypłacalności lub upadłości przez dłużnika rodzi po jego stronie odpowiedzialność karną. Ustawodawca takie rozwiązanie przewidział w przepisach kodeksu karnego (art [...]
» więcej