Windykacja należności czynszowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

09-12-2016

W dn. 25.11.2016 r. w Płocku, Kancelaria Radcy Prawnego Waldemara Podla przeprowadziła szkolenie dla spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomościami oraz zarządów wspólnot mieszkaniowych w ramach cyklu Regionalnego Spotkania Zarządców Nieruchomości. Uczestnicy zapoznani zostali z zagadnieniami dotyczącymi dochodzenia należności w świetle teorii i praktyki.

Na zakończenie konferencji losowano nagrody, w tym książkę radcy prawnego Waldemara Poda „Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki”.

Dochodzenie należności. Praktyczne aspekty windykacji (cz. II)

07-11-2014

W ramach organizowanej  „Akademii prawa dla praktyków”, w dniu 6 listopada 2014 r. w siedzibie Kancelarii, Radca Prawny Waldemar Podel poprowadził II część seminarium prawnego pt. „Dochodzenie należności. Praktyczne aspekty windykacji”.

Dochodzenie należności. praktyczne aspekty windykacji cz. II

 

Spotkanie organizowane przy udziale Business Centre Club Loża Płocka, stanowiło kontynuację poprzedniego panelu dyskusyjnego, który odbył się 1 października 2014 r. W seminarium wzięli udział członkowie Loży Płockiej BCC, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele różnych profesji.

Dochodzenie należności. Praktyczne aspekty windykacji cz. II

Dochodzenie należności. Praktyczne aspekty windykacji (cz. I)

07-11-2014

W dniu 1 października 2014 r. w siedzibie Kancelarii Radcy Prawnego Waldemara Podla, w ramach organizowanej – wspólnie z Business Centre Club Loża Płocka – „Akademii prawa dla praktyków”, Pan Mecenas poprowadził seminarium zatytułowane „Dochodzenie należności. Praktyczne aspekty windykacji (cz. I)”

Dochodzenie należności. Praktyczne aspekty windykacji cz. I

Mecenas Waldemar Podel przedstawił zebranym gościom najważniejsze zagadnienia z zakresu windykacji z punktu widzenia praktyka, omawiając po kolei poszczególne etapy postępowania wobec dłużnika.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie Radcy Prawnego Waldemara Podla pozwoliło wskazać uczestnikom spotkania skuteczne rozwiązania w postępowaniu z kontrahentami. Wskazano problemy prawne oraz faktyczne  z jakimi wierzyciele mogą się borykać na etapie przedsądowym, sądowym oraz w trakcie samej egzekucji należności.

 

Windykacja a odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych

17-06-2014

W dniu 9 czerwca 2014 r. w budynku Kancelarii, Radca Prawny Waldemar Podel poprowadził współorganizowane przez Lożę Płocką Business Centre Club seminarium prawne zatytułowane „Windykacja a odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych”.

Windykacja a odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowychW spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedsiębiorcy oraz członkowie Loży Płockiej BCC. Pan Mecenas w swoim wystąpieniu przedstawił wyzwania oraz zagrożenia łączące się z piastowaniem funkcji członka organów spółek kapitałowych w kontekście windykacji.

Windykacja a odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowychWykład miał charakter otwartej dyskusji, podczas której wymieniano się doświadczeniami oraz rozwiązywano praktyczne problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy.

Mecenas Waldemar Podel podzielił się z zebranymi swoim wieloletnim doświadczeniem, rekomendując wiele rozwiązań spraw, z którymi dotychczas uczestnicy spotkania nie mogli sobie samodzielnie poradzić.

Windykacja a odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowychSeminarium otwiera cykl seminariów prawnych organizowanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Waldemara Podla oraz Lożę Płocką Business Centre Club.

Najnowsza publikacja: Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych

08-04-2014

Ukazała się najnowsza publikacja Mecenasa Waldemara Podla Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki. Mecenas Waldemar Podel zgromadził w jednym miejscu pełną wiedzę o windykacji wspartą niezbędnym oprzyrządowaniem w postaci gotowych wzorów.

Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych

 

Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Skuteczne praktyki

Waldemar Podel, Warszawa 2014, 1098 stron

 

 

 

Po raz pierwszy ujawniono prawdziwe dokumenty wykorzystywane w toku dochodzenia należności, począwszy od tych sporządzanych na etapie rozpoczynania współpracy z kontrahentem (umowy oraz zabezpieczenia), aż po te inicjujące proces windykacji, poprzez wzory dokumentów wykorzystywanych na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Zgromadzone w książce informacje stanowią kompleksowe ujęcie zagadnień praktycznych pojawiających się w procesie windykacji (w tym także zagadnienia powiązane z windykacją z zakresu prawa karnego, upadłości oraz podatków), które mogą być wykorzystane przez każdego, kto chce samodzielnie zajmować się dochodzeniem należności. Prawie 200 skanów, ponad 70 schematów i tabel pozwalających założyć i prowadzić firmę windykacyjną lub rozpocząć praktyczną windykację w kancelarii (radcowskiej, adwokackiej, windykacyjnej) w oparciu o gotowe materiały. Niezbędnik każdej firmy, a zwłaszcza napotykającej problemy z rozliczeniem, pozwalający szybko i skutecznie przeciwdziałać oraz radzić sobie z nierzetelnymi kontrahentami.

Mecenas Waldemar Podel prelegentem podczas konferencji Employer of the Future 2013

04-02-2014

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska IABC/Poland w dn. 28 listopada 2013 r., w Warszawie zorganizowało konferencję Employer of the Future 2013 dotyczącą roli i marki pracodawcy oraz tego kim jest pracodawca przyszłości.Waldemar Podel prelegentem konferencji

Radca Prawny Waldemar Podel poprowadził wykład dotyczący związku pomiędzy prawem a marką pracodawcy. W swym wystąpieniu wskazywał, iż firmy stale dążąc do wzrostu efektywności, minimalizacji kosztów i maksymalizacji wyników finansowych zapominają nie tylko o kulturze organizacyjnej oraz etyce, ale co bardzo ważne, również o obowiązujących normach prawnych.Mecenas Waldemar Podel podczas konferencji

Mecenas Waldemar Podel prowadził dyskusję, podczas której wyjaśniał jaki wpływ na postrzeganie marki ma przestrzeganie prawa, a także czy łamanie prawa może wpłynąć na wzrost wartości marki/firmy lub utratę jej reputacji.

Mecenas Waldemar Podel laureatem nagrody „Lider Zaufania”

26-10-2012

Współpraca praktyków prawa i przedstawicieli biznesu oraz nowoczesne wzory edukacji prawniczej były głównymi zagadnieniami konferencji „Future of Law“, która odbyła się 25 października 2012 r. w Warszawie. Jej zwieńczeniem stało się wręczenie prestiżowych statuetek „Lidera Zaufania” przez wiceministra gospodarki Mariusza Haładyja, redaktora naczelnego magazynu „SUKCES“ Bartosza Węglarczyka oraz reprezentanta środowiska przedsiębiorców. Wśród laureatów znalazł się mecenas Waldemar Podel.

Waldemar Podel wśród nagrodzonych statuetką Lider Zaufania

Nagrody wręczono w siedzibie Business Centre Club podczas Konferencji Future of Law – interdyscyplinarnego spotkania praktyków prawa i przedstawicieli biznesu. Wyróżnienia zostały przyznane w jedenastu kategoriach: sześć wyróżnień trafiło do prawników i kancelarii, dwa do organizacji, trzy do mediów.

Kapituła podkreśliła szczególne znaczenie dla społeczeństwa i przedstawicieli biznesu ukazujących się już od 12 lat kolejnych książek mec. Waldemara Podla dotyczących tematyki prawnej oraz consultingu, biznesu i przywództwa. Zwrócono także uwagę na bardzo wysokie oceny stopnia zaufania do mec. Waldemara Podla i jego rzetelności.

Mecenas Waldemar Podel prowadził panel dyskusyjny m. in. na tematy: prawnik przyszłości, kim jest prawnik, a kim konsultant w XXI wieku? Podczas konferencji dyskutowano również o przyszłości rynku usług prawniczych i oczekiwań, jakie ma społeczeństwo wobec reprezentantów tych zawodów. Informacja o tym wydarzeniu ukazała się tego samego dnia na głównych stronach Ministerstwa Gospodarki oraz portalu Onet.pl.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Gospodarki – Wicepremier Waldemar Pawlak, Patronem Strategicznym Konferencji był Business Centre Club i LexisNexis. Patronaty sprawowały również Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Krajowa Rada Komornicza, Polski Związek Pracodawców Prawniczych, Polska Izba Rzeczników Patentowych, IABC Poland, ELSA Poland. Patronami medialnymi byli m.in. Dziennik Gazeta Prawna oraz Magazyn „SUKCES“.

Waldemar Podel odbiera statuetkę Lider Zaufania